— Jeg har hatt mareritt om at jeg føder på Flaggruten på vei til eksamen. Jeg har sjekket både med lege, jordmor og mannskapet på Flaggruten, og det er rett og slett ikke forsvarlig for meg og babyen å reise til Bergen like før termin, sier Marit Helgøy, jusstudent i Bergen.

Universitetet i Bergen (UiB) sier nei til at hun kan ta eksamen i lokalene til Universitetet i Stavanger (UiS). En slik ordning er vanlig praksis ved de fleste høyskoler og universiteter.

Men ikke for UiB. Å være fødeklar er ingen gyldig grunn til ikke å møte frem i Bergen, mener de.

- Ble helt satt ut

Helgøy bor med mann og en tre år gammel sønn i Stavanger. 14. juni er eksamensdag i formuesrett ved UiB, elleve dager senere har hun termin. Første barnet kom til verden nettopp elleve dager før termin.

Derfor sjekket Helgøy i god tid mulighetene for å ta eksamen på Universitetet i Stavanger (UiS) på samme dag som studiekameratene i Bergen. «Ikke noe problem», var meldingen fra dem. UiS har lang erfaring med såkalt lokal eksamen, for studenter som bor i distriktet men studerer ved andre universiteter og høyskoler. Men Universitetet i Bergen satte foten ned. De mener at det å være høygravid ikke er god nok grunn for å få eksamen på hjemstedet. De vil ikke gjøre unntak, fordi de risikerer merarbeid hvis mange vil finne på å be om det samme. - Jeg ble helt satt ut da jeg fikk nei. Det er ikke slik at jeg spekulerer i juks. Med den magen burde det være innlysende å forstå hva som er grunnen til at jeg ikke kan reise, sier Helgøy.

Hun har sendt klage på vedtaket, men har ennå ikke fått svar.

- Firkantet og gammeldags

— Dette er så utrolig gammeldags. Jeg hadde trodd at Universitetet i Bergen ville ha en mer moderne praksis enn dette, sier Sigrid Melhuus, leder i Norsk Studentunion (NSU) i Bergen.

Hun reagerer sterkt på at UiB er så firkantet. - Hver vår skryter ledelsen av at stadig flere vil studere i Bergen, men da må de også ta inn over seg at de får flere studenter i ulike livssituasjoner. UiB burde legge bedre til rette for dette mangfoldet og ikke diskriminere ulike grupper, som i dette tilfellet fødende kvinner, sier Melhuus.

— Jeg trodde den tiden var forbi da vi leste i aviser om kvinner som ikke får jobbe fordi de er gravide. Dette er jo nesten det samme, sier Melhuus.

Mye jobbing bortkastet

Ett tilbud har Marit Helgøy fått fra Universitetet i Bergen: Å ta eksamen i august, ca. seks uker etter termin.

— Ny eksamen etter seks uker vil i mange tilfeller være en god løsning, men ikke her. Noen uker etter en fødsel er de fleste mødre i ammetåken og utmattet etter påkjenninger med fødsel, lite søvn og amming. Jeg er ikke i stand til å ta eksamen da, sier Helgøy.

Hun er lei seg for at mye jobbing er forgjeves.

— Jeg har utnyttet enhver ledig stund til lesing, både tidlig om morgenen og sent om kveldene. Det føles forferdelig at jeg nå må vente ett år på å ta eksamen, sier hun.

Skylder på reform

— Av hensyn til konsekvensene må vi si nei til denne studenten, sier prodekan Asbjørn Strandbakken ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

— Og hva er konsekvensene?

— Vi har ca. 1800 studenter og hver tar fire-fem eksamener hvert år. Vi har mange forespørsler om å ta eksamen lokalt. Hvis vi åpner opp, vil vi få svært mange henvendelser, sier Strandbakken. Merarbeid i forbindelse med kvalitetsreformen er en av grunnene til den strenge praksisen. Jus har ifølge Strandbakken flere særordninger alene enn resten av universitetet.

— Det er ikke bare å ta eksamen et annet sted. Vi må sikre at studenten ikke får fordeler. Selv om andre institusjoner stiller med lokaler og vakter, er det likevel vi som kjenner regelverket vårt best og har det overordnete ansvaret, sier Strandbakken.

— Et sentralt spørsmål her er hvem som skal tilpasse seg hvem. Hvor mye skal universitetet tilpasse seg studentene, og hvor mye skal studentene tilpasse seg oss, sier Strandbakken.

— Sier du at hun skulle planlagt graviditeten bedre i forhold til eksamen? - Nei, det gjør jeg ikke.

- Rart

— Jeg synes det er rart at Universitetet i Bergen ikke lar studenten få avlegge eksamen her hos oss, spesielt når hun er høygravid. Dette er vanlig service for studenter ved de fleste høyskoler og universiteter.

Det sier Oddveig Hansen, førstesekretær ved Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Universitetet i Stavanger har stadig studenter fra andre universiteter og høyskoler som tar eksamen hos dem, såkalt lokal eksamen. Alt foregår forskriftsmessig, sier Hansen.

— Denne kandidaten hadde blitt plassert på et kontor med en vakt. Andre ganger plasseres eksterne kandidater sammen med våre studenter, når vi har egne eksamener. Jeg får tilsendt eksamenspapirene og leverer dem til hovedvakten, som sørger for at alt skjer etter UiB sine eksamensregler, sier Hansen.

Hun sier at Universitetet i Bergen ikke har noen fast praksis for lokal eksamen.

— Det jeg er vant med er at andre høyskoler og universiteter har ens praksis for alle studenter. Ved UiB får noen lov, andre ikke, sier Hansen.

MYE ARBEID FORGJEVES: Enhver ledig stund fra morgen til kveld har småbarnsmoren Marit Helgøy fra Stavanger lest til juseksamen den siste tiden. Nå kan alljobbingen være forgjeves.<p/>FOTO. STAVANGER AFTENBLAD