Den gravide råkjøreren fra Sogn og Fjordane kan glede seg over uvanlig mild behandling.

«Blant annet på bakgrunn av at siktede er gravid, med termin medio september 2009, finner retten etter en samlet vurdering at siktede bør få førerretten tilbake til den siste måneden av svangerskapet,» heter det i dommen fra Sogn tingrett.

Tatt i Lærdalstunnelen

Kvinnen ble knipset av en fotoboks mens hun kjørte i 129 km i timen gjennom Lærdalstunnelen. Folk som kjører så fort, vil vanligvis miste lappen i syv eller åtte måneder. Kvinnen slapp unna med fem.

I retten forklarte den 28 år gamle kvinnen at hun har et særlig sterkt behov for førerkort, fordi hun er gravid og uten andre til å hjelpe seg med transport.

Det sier retten seg enig i, og «har kommet til at inndragning av førerretten vil virke vesentlig mer byrdefullt for henne, enn hva som normalt kan påregnes».

I tillegg til inndragningen av førerkortet, fikk kvinnen en bot på 9500 kroner og en betinget fengselsstraff på 16 dager.

Andre mister jobben

Andre grupper som er avhengig av førerkort, som yrkessjåfører, får vanligvis ikke en tilsvarende reduksjon i straffen.

Drosjesjåfører, for eksempel, må ofte klare seg uten lønn mens de venter på å få lappen tilbake.