I forbindelse med en svangerskapskontroll oppsøkte Jill Opsahl Engen legesenter for å ta en blodprøve. Da resultatene fra prøven kom i posten fra Haukeland sykehus, skjønte hun med en gang at noe var galt. Opsahl har vært blodgiver, og i til-legg tatt hovedfag i ernæring. Hun har tatt opp til flere blodprøver i disse sammenhengene, og hver gang har hun hatt blodtype AB. Svarene fra Haukeland ville ha det til at hun har blodtype A.

Ikke tatt på alvor

— Jeg tok med meg brevet til legen ved Engen legesenter og forklarte at det hadde skjedd en feil. Jeg hadde med meg blodgiverkortet mitt som viser at jeg har blodtype AB. Men jeg fikk beskjed om at det ikke hadde noen praktisk betydning, og blodtype A ble stående som gjeldende, forteller Opsahl, som er opprørt over at ikke rutinene er bedre.

Hun oppsøkte jordmoren sin ved Solheimsviken helsestasjon, og fikk tatt ny prøve. Etter noen dager kom svaret fra Haukeland: «Forveksling av prøver ved helsestasjon/blodbank sannsynlig årsak til varierende resultat.» Opsahl hadde altså blodtype AB.

Ole Kristian Bjønnes, lege ved Engen legesenter, legger seg helt flat.

— Jeg burde ha tatt henne mer på alvor og kastet meg på saken med det samme. Da hun sa hun var blodgiver, burde det ha gått opp et lys for meg. Vi skulle selvsagt ha tatt nye prøver, sier Bjønnes, som i ettertid har beklaget feilen overfor Opsahl.

Skjerpede rutiner

For det overlege Tor Hærivik ved blodbanken ved Haukeland Sykehus frykter aller mest, er forveksling av prøver. For fire år siden skjedde det nesten en ulykke da en pasient hadde fått sin prøve forvekslet. Det ble ikke oppdaget før pasienten reagerte på blodet han fikk ved overføring. I verste fall kan en person med blodtype B måtte bøte med livet dersom han får blodtype A overført.

— Det gikk heldigvis bra, men etter denne episoden skjerpet vi rutinene. Dersom det blir behov for akutt overføring, gir vi blodtype 0 som går til alle. Ellers tar vi alltid en ny prøve før blodoverføring. I Opsahls tilfelle ville ikke situasjonen ha blitt så alvorlig, i og med at hun har blodtype AB. Med denne blodtypen kan hun få overført både A, B og 0.

Feilmerking mest vanlig

Men hun kunne ha risikert og fått feilaktige opplysninger om hiv og røde hunder, som også blir sjekket ved blodprøver.

— Når en prøve blir forvekslet er det som oftest feilmerking av prøven før den kommer til oss som er årsaken. Da blir hele prøven forvekslet med en annens, og alle resultatene blir feil.

— Det er en katastrofal feil hvis en person får informasjon om smitte dersom dette bygger på forveksling av prøver, legger han til.

Det er blitt oppdaget flere feil ved blodbanken, og Hærvik mener merkerutinen må bli bedre.

I Opsahls tilfelle vil ikke Engen legesenter gå med på at feilen nødvendigvis skyldes en feilmerking som de har gjort.

— Vi har bare et par gravide som tar prøver i uken. Det skal godt gjøres å ta feil da, sier han.

Har feilen skjedd ved blodbanken, er det kun blodtypen som er uriktig. Ettersom sykdommene blir sjekket ved en annen avdeling.

— Hva med den personen som fikk min blodtype? spør Opsahl.

For det er slettes ikke alle som er like oppmerksomme.