• Forstår at mange ble støtt, sier gravplassjefen. Nå er de svarte sekkene byttet ut med hvite lapper.

Svarte sekker over 670 gravsteiner i Bergen skaper reaksjoner i Bergen. Ikke minst på sosiale medier.

— Vi fikk mange reaksjoner da dere skrev om det i BT. Nå har vi tatt bort alle gravhettene, sier Inghild Hareide Hansen gravplassjef i Akasia, som har ansvaret for alle gravplassene i Bergen.

Massivt uttrykk

Akasia har nå valgt å endre praksisen de har hatt det siste halve året.

— Særlig på Møllendal ga dette ett inntrykk som ikke var bra, og vi skjønner at noen ble støtt av dette. Her er det et område som skal gjøres om til nye graver, og uttrykket ble massivt.

Hansen sier at mange folk har tatt kontakt etter oppslaget i avisen, for å sjekke ut om det gjelder graven de har ansvar for. Og en del har tatt kontakt for å si at graven kan slettes.

Hvert år gravlegges rundt 2000 mennesker i Bergen. Det planlegges å fjerne 1000 til 1250 graver i året de neste fire årene. I tillegg kommer de gravene folk velger å slette, om lag 500 i året.

Hvit plastlapp

De svarte gravhettene er tatt bort, og blir erstattet med en hvit lapp.

— Vi erstatter tildekkingen med en hvit lapp i plast med tekst om hva som er bakgrunnen for at graven er markert. Denne lappen står på gravminnet i tolv måneder. Deretter blir gravminnet tatt bort og destruert, sier Hansen.

Gravminner av kulturhistorisk verdi blir registrert og vurdert for bevaring. Det blir tatt særlig hensyn til barnegraver og graver som har stell.

NY LAPP: Slik ser de nye lappene ut. De er i A5 format, i plast og med lapp til å rive av for å få kontakt.
Akasia