Siden 2004 har Bergen Kirkelige Fellesråd holdt på med et stort opprydningsprosjekt på alle kirkegårdene i Bergen. Blant de cirka 120.000 gravene i kommunen, ønsker de å finne ut hvilke som blir stelt og er ønsket på kirkegården, og ikke minst hvem som eier dem.

– Vi kommer i kontakt med mangegjennom å bruke Folkeregisteret, men for de eldste gravene er vi nødt til å klistre på røde lapper for å prøve å komme i kontakt med eierne, sier May Kristin Røen, kirkegårdssjef i Bergen.

Lappene henger minst i seks måneder. Deretter blir gravenoppbevart i et halvt år til før den slettes. Meningen er å gi familien en anledning til å forlenge eierskapetgjennom en festeavtale etter at friperioden på 25 år er gått ut.

– Reaksjonene på prosjektet har vært svært positive. Folk er glade for muligheten til å få beholde gravene, og noen ganger glade for å få dem fjernet. Det er mange gamle graver som aldri blir stelt. En overgrodd grav er trist både for de pårørende og for dem som har nabograven, sier kirkegårdssjefen.

RØDT SØK:- På Solheim kirkegård er det mange gamle graver, og derfor blir etterlysningene ekstra synlige, sier kirkegårdssjef May Kristin Røen.
Amundsen, Paul S.