I bakgården til Engen 6, like ved Teaterparken, gaper et stort hull mot oss. Betongvegger er murt opp, og en syv meter høy mur er revet. En gammel brønn er også delvis plukket fra hverandre.

Det er kompanjongene Frode Hølleland og Ronny Pedersen som bygger om det gamle trehuset til et restauranthus. Fra før driver de seks utesteder i sentrum. Men ifølge byggesaksetaten i Bergen kommune har de to ikke søkt om tillatelse til gravearbeidene i bakgården.

Stoppordre og varsel I forrige uke sendte kommunen brev med stoppordre og varsel om ilegging av tvangsmulkt til tiltakshaver Frode Hølleland.

«Bygningsmyndighetene besiktiget tiltaket den 13.11.09. Det ble da konstatert at gravearbeid i grunn samt støpearbeid i bakgård var påbegynt og til dels ferdig. (...) Vi kan ikke se ut fra vårt arkiv at det er gitt tillatelse til de nevnte tiltakene», skriver etaten i brevet.

Hølleland har overtatt en rammetillatelse fra 2007 på ombygging av huset og et tilbygg. Han hadde også rivningstillatelse på noen skur i bakgården.

Problemet er at utbyggerne har gått lenger, og begynt å grave i bakgården og satt opp store murer. Til det trenger de igangsettingstillatelse, noe de ikke har. En søknad om slik tillatelse ble avslått i november. Likevel skal arbeidet på tomten har fortsatt, ifølge en nabo.

Nye planer

«Tiltakshaver har gått ut over tillatelsen som ligger på eiendommen i form av at det er igangsatt arbeider ut over igangsettingstillatelse for riving», skriver overarkitekt Åge Vallestad ved Etat for byggesaker og planer i en e-post til BT.

De gamle eierne hadde planer om å bygge seks leiligheter i bygget. Siden er planene endret og utvidet. Nå krever kommunen at det blir sendt ut nabovarsel om endringene før de kan behandles.

— All graving og støpearbeid er krevet stoppet inntil det foreligger tillatelse. De har fått frist til åtilbakeføre arbeidene eller sende inn fullstendig søknad til 1. januar, sier byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes.

Hvis ikke det blir gjort, vil eierne få dagbøter fra nyttår.

- Sikring, ikke bygging

Frode Hølleland avviser at de har gjort noe ulovlig.

— Vi gjør en forandring i forhold til de opprinnelige planene, og må nabovarsle det. Derfor har vi stoppet arbeidet. Men alt vi har gjort er ok, sier han.

Han ønsker ikke å si mer om arbeidet, og henviser til sin entreprenør, byggmester Mats Granberg.

Byggmesteren har følgende versjon av det som har skjedd:

— Vi hadde rivningstillatelse for noen gamle bygninger og en kjeller i bakgården. Vi har oppfattet det slik at vi hadde anledning til å fjerne grunnmurer også. Da har vi begynt å grave i jorden, og det skulle vi kanskje ikke gjort. Spørsmålet er når riving går over til å bli graving, sier han.

— Men hva med betongmurene som er støpt?

— Det er sikringsarbeid, ikke byggearbeider. Vi måtte sette opp betongmurer mot naboeiendommene for at grunnen ikke skulle gi etter.

Fredet grunn

Under behandlingen av byggesøknaden i 2006 slo byantikvaren fast at eiendommen ligger innenfor den automatisk fredede middelalderske bygrunnen, og alle tiltak i grunnen skal godkjennes av Riksantikvaren. BT klarte i går ikke å få avklart om gravingen i Engen 6 er godkjent.