— Vi er opptatt av å øke bruken av Snarveien som et kollektivtilbud. Snarveien og andre kollektivløsninger fra nabokommunen er også viktige virkemidler for å få ned forurensningen i Bergen, sier styreformann i BNR, Helge Skaar til bt.no.

Helge Skaar forteller at det også settes opp gratisbuss fra Steinrusten til kaien på Kleppestø.

BNR mener det er på tide at hurtigbåtens fortrinn mellom Askøy og Bergen blir bedre utnyttet.

— Vi får håpe at forurensingsproblemene Bergen har opplevd denne vinteren nærmer seg slutten, men det må ikke få oss til å tro at det er mindre viktig å reise kollektivt, understreker styreformannen.

BNR tar til også orde for en bedre integrasjon av buss- og båt.

— På den måten kan vi få bukt med kø- og forurensningsproblemer på en kostnadseffektiv måte, sier han.