— Vi har sendt saken i retur til byrådet. En ny sak om dette kan tidligst komme opp til høsten, sier Dag Skansen (H), leder for finanskomiteen.

Byrådet og styret i Bergen Parkering gikk i mai inn for P-avgift også for strømbilistene i Bygarasjen, samt i de kommunale parkeringshusene på Nordnes og Solheim.

Den som forurenser minst, skal også betale minst

Dag Skansen (H), leder finanskomiteen

De viste blant annet til at sammenlignbare kommuner som Oslo, Trondheim og Tromsø ikke har tilsvarende gratisparkering.

I Bergen ble det foreslått en form for rabattordning - og en tredobling av antallet ladestasjoner i Bygarasjen, fra 25 til 75.

- I sammenheng

Men finanskomiteen, som hadde møte onsdag, vil ikke innføre P-avgift for el-biler nå.

Komitéleder Skansen utdyper:— Priser for parkering må sees i sammenheng med rulleringen av klimahandlingsplanen til høsten. Man kan ikke som elbileier forvente å bruke alle fasiliteter i P-hus og andre steder gratis. Jeg tror det også i «min» komité er stort flertall for en form for avgift, sier Skansen.

Han poengterer likevel at den nye klimaplanen må sette rammene for hvordan betalingen skal være.

— Vi må også se parkeringsprisene for elbiler i sammenheng med hva en busspassasjer betaler for å bruke kollektivtilbudet, og for så vidt også hva en bileier betaler for å bruke veisystemet. Alt må vurderes under ett, og på en slik måte at folk fortsatt har insentiver til å kjøpe elbil. Den som forurenser minst, skal også betale minst, sier Skansen.

Klostergarasjen, som også er kommunal, innførte aldri gratisparkering for el-biler.

For ni år siden, da miljøkomiteen i Bergen bestemte gratisparkering for elbilistene, var det ifølge kommunen registrert vel 100 slike biler i Bergen. Nå er det registrert rundt 4000 kjøretøy i Hordaland som kan lades.

«En god stund»

Finansbyråd Liv Røssland sier at P-avgift for strømbiler med dette er satt på vent «en god stund».

— Det er komiteen og bystyret som bestemmer. Det forholder vi oss til, sier Røssland.

- Hva skjer nå med planene om å utvide antall ladestasjoner i Bygarasjen?

— Det er hele saken som er satt på vent. Om det blir flere ladestasjoner, er nå opp til Bergen Parkering å avgjøre, sier finansbyråden.

Her er det enstemmige vedtaket fra finanskomiteen onsdag, basert på et forslag fra Høyres Robert Monsen:

«Bystyret ønsker å opprettholde insentiver for mer miljøvennlig bilbruk. Priser for parkering må sees i sammenheng med dette i rulleringen av klimahandlingsplanen som ventes til Bystyret. Det er nødvendig å se på de ulike insentivene for el-biler under ett, dersom vi skal lykkes i å skape gode, forutsigbare og langvarige ordninger for de som forurenser minst.»

Hva tenker du? Skal elbiler parkere gratis? Diskuter under.