1. juni er det slutt for de grønne bussene som frakter folk gratis i Bergen sentrum. Men byrådet lover at gratisbussen skal gjenoppstå.

I sommer må de som har vendt seg til å bruke bussene på handleturer i sentrum, finne andre måter å komme seg rundt på.

— Vi må leve med et lite opphold i fellesferien. Det er tross alt ikke da det er størst bruk for slike busser, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

18. juni går kontrakten mellom Bergen Parkering KF og Tide om driften av bussene ut.

— Vi hadde opsjon om å forlenge driften, men har fått beskjed om at det ikke var aktuelt. Det betyr at vi stanser driften 18. juni, sier direktør i Bergen Parkering KF, Bjørg Hatlem.

Utvider til Møhlenpris

Byrådet har nemlig bestemt at samferdselsetaten skal overta driften av bussene, som i sin tid startet som «Parkeringsbussen», og var et tilbud til dem som parkerte i Bygarasjen. Siden har ruten og passasjergrunnlaget blitt kraftig utvidet. I fjor tok hele 711.000 passasjerer bussene.

Nå skal driften av bussene ut på anbud. I følge Mæland er det tre grunner til det:

  • Byrådet ønsker å få konkurranse om ruten, for å få den billigst mulig.
  • Ruten skal utvides og ta turen innom Vilvite-senteret på Møhlenpris.
  • Man ønsker mer miljøvennlig drivstoff på bussene.

— Vi vil velge den mest miljøvennlige løsningen. Så blir det spennende å se hva slags anbud vi får inn, sier Mæland.

Byråd Lisbeth Iversen lovet også i bystyret mandag at gratisbussen skulle rulle videre i sentrumsgatene.

Rekker ikke fristen

Men en anbudsprosess tar tid, og byrådet skal også legge frem en løsning på finansieringen av bussdriften for bystyret før den nye gratisbussen kan være på plass. Å få til alt dette innen 18. juni, virker nesten umulig.

— Mye tyder på at det blir et opphold før vi kan komme i gang igjen. Men vi jobber så raskt vi kan med denne saken, sier Mæland.

Verken hun eller byråkratene som jobber med gratisbussen kan si noe konkret om når bussen vil gjenoppstå igjen.

Hatlem åpner for at Bergen Parkering kan drive bussen en periode lenger, som en mellomløsning. Men da må eieren, Bergen kommune, gi beskjed om det og være villig til å bruke av foretakets penger. Monica Mæland tror ikke det blir aktuelt.

Uklar finansiering

Hvordan bussen skal finansieres, er heller ikke avklart. Kostnadene har hittil vært på 5,8 millioner kroner i året. I 2008-budsjettet valgte byrådet ikke å sette av penger til gratisbussen, fordi de mente fylkeskommunen burde ta regningen som en del av kollektivtilbudet i Bergen.

Det avviste fylkeskommunen, og byrådet har siden prøvd å få økonomisk hjelp av staten. Også det uten hell, så langt.

— Det er krevende å få plass 5,8 millioner kroner i et budsjett. Det må behandles i tertialrapporten, som skal til bystyret i juni. Og så er vi spente på kommuneproposisjonen, sier Mæland.

I proposisjonen, som legges frem 15. mai, vil regjeringen fortelle om utsiktene for kommuneøkonomien fremover.

— Kan du love at det blir gratisbuss til høsten?

— Det er det vi jobber for, men vi må jo se på budsjettsituasjonen og hva slags anbud vi får inn. Med de forbeholdene, tror jeg vi skal klare dette, sier Mæland.

Trenger vi gratisbussen? Si din mening i feltet under!

Roar Christiansen (arkiv)