— Det er helt idiotisk ikke å se bussen i sammenheng med båtruten til Nøstet, sier Anders Skoglund i Venstre.

I juni i år ble den «gamle» gratisbussen i Bergen sentrum nedlagt, fordi byrådet bestemte av samferdselsetaten skulle overta driften av bussene. Busskontrakten er ute på anbud, men uten Nøstet som stoppested.

Frykter «Snarveien» vil lide

I forrige uke var de nye sentrumsbussene tema i Fylkesutvalget. De var i sin vurdering positiv til at Bergen kommune gjennom Sentrumsbussen skulle reetablerer et kommunalt finansiert «gratisbuss»-tilbud i Bergen sentrum, men oppmodet kommunen om å vurdere et traséalternativ som også omfatter Nøstet. Dette fordi mange fra Askøy har kombinert hurtigbåt Kleppestø-Nøstet med gratisbuss til sentrum, og at bortfallet av gratisbussrute til Nøstet vil virke uheldig på oppslutningen om båtruten.

Venstre krever at Bergen kommune følger rådet fra fylkesutvalget, og legger om traseen.

— Byrådet var med på å ødelegge for «Snarveien» da de fjernet gratisbussen. Med dette forslaget gjør de ingenting for å bøte på skaden, sier Skoglund.

Ni millioner til gratisbuss

Byråd Lisbeth Iversen er ikke enig i at kommunen med sitt trasévalg ødelegger for båtruten mellom Askøy og Nøstet.

— Det viktige er at vi legger opp til en rute som kan holde en høy frekvens uten for mange busser, og med en fornuftig sløyfe, sier Iversen, og påpeker at det er fylkeskommunen selv som har ansvar for hurtigbåtkonsesjonen.

Både staten og fylkeskommunen sa nei til å gi økonomisk hjelp til gratisbussen, og byråden ble derfor nødt til å sette av penger over eget budsjett. Ni millioner skal gå til drift av Sentrumsbussen.

Iversen avventer nå en innstilling fra samferdselsetaten, som har behandlet anbudene. Saken skal behandles i byrådet over høstferien. Når gratisbussen igjen vil trafikkere Bergens gater, og hvem som til slutt stikker av med oppgaven, er ennå uvisst. Det kommer an på innholdet i anbudene, sier Iversen.

Ta beina fatt

Noe av bakgrunnen for at Sentrumsbuss-traseen er lagt utenom Nøstet, er den store bygge- og graveaktiviteten i området, forklarer byråden.

— Jeg håper at de opprettholder båtruten mellom Askøy og Nøstet, men tror ikke det avhenger av om bussen går helt ut på kaien. Brukerne av Snarveien kan gå hundre meter, så kommer de til nærmeste Sentrumsbuss-stopp.

Byråden utelukker likevel ikke at kommunen senere kan være åpne for en evaluering av Sentrumsbusstrasèen, men understreker at hun gjerne vil ha med Askøy kommune og fylkeskommunen på laget.

— Vi er positive til å utvide denne ruten, men vi har jobbet hardt for å finne inndekking for såpass store pengebeløp. Det kommer også an på hvor fleksible anbudene vi får inn vil være, sier Iversen.

Bør gratisbussen svippe innom Nøstet? Diskuter her!