– Det er nok færre passasjerer enn før, ja. Men fortsatt har vi godt belegg om morgenen og om ettermiddagen, sier bussjåfør Ellen Irene Rundhovde.

Hun snor den grønne sentrumsbussen gjennom trafikkerte bygater, i tunnel under Nygårdshøyden og en rundtur på Møhlenpris. Seks–syv passasjerer blir med denne avgangen. På endestoppet VilVite kommer to på.

– Går du tilbake til Møhlenpris nå? spør Margrethe Wang Pedersen.

Sammen med Dario Neidar har hun vært på vitensenteret, og så tilfeldigvis bussen utenfor.

– Vi er ikke faste passasjerer. Vi pleier å gå, men nå tenkte vi å være med et stopp, sier de to.

20.000 færre i måneden

Etter syv måneder med «nye» Sentrumsbussen, er trenden klar: Den nye ruten trekker færre passasjerer enn tidligere.

I 2007 brukte nesten 60.000 passasjerer bussen hver måned. Passasjertallet fortsatte å vokse frem til tilbudet ble lagt ned i juni 2008. Da sa byrådet nei til å videreføre avtalen med Tide, og la ruten ut på anbud. Resultatet er blitt 20.000 færre månedlige passasjerer. Samtidig koster driften kommunen 3,2 millioner kroner mer i året enn før.

Kuttet Nøstet

3. november i fjor rullet sentrumsbussen igjen i Bergens gater, med nå med en ny rute. Nøstet var kuttet ut og erstattet med en runde innom Møhlenpris og VilVite-senteret. Hittil tyder passasjertallene på at den nye ruten ikke faller i smak blant bergenserne.

I mai ble det talt 38.000 passasjerer på bussen, mens mars er toppmåneden hittil, med 42.000 reisende. Det betyr at i underkant av 2000 bruker sentrumsbussen hver driftsdag. Det er en oppgang fra i vinter, men fortsatt langt færre enn med den gamle ruten.

– Det er klart at vi har mistet en del på at Nøstet ble kuttet ut. Da går vi glipp av alle som kommer over med hurtigbåten fra Askøy, sier driftsleder Atle Kleppe i samferdselsetaten i Bergen kommune.

Han er godt fornøyd med hvordan passasjertallene har utviklet seg, og mener det er for tidlig å konkludere med hvordan den nye ruten fungerer.

Sa nei til billigere avtale

Kommunen hadde opsjon på å forlenge driftsavtalen med Tide i 2008, en avtale som i 2007 kostet 5,8 millioner kroner. Da kjørte Tide med like mange sjåfører og busser som i dag.

Byrådet ville i stedet konkurranseutsette driften av bussruten. Samtidig ønsket byrådet å legge inn VilVite-senteret i ruten, og å stille strengere miljøkrav til bussene.

Direktør Frank Aadland i Tide Reiser advarte byrådet mot anbudspolitikken.

– Jeg er ganske sikker på at det blir høyere priset enn opsjonen byrådet sa nei til, sa han til BT i mai 2008. Aadland fikk rett. Tide fikk kontrakten for ni millioner kroner årlig, altså over tre millioner mer enn tilbudet byrådet sa nei til noen måneder før.

– Verdt pengene

– Det er riktig at det er blitt dyrere. Men da har vi fått en ny rute, og vi har fått nye busser med bedre kvalitet, sier byråd for klima, miljø, byggesaker og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Mens regningen tidligere ble delt mellom Bergen Parkering KF og kommunen, må bussen nå fullfinansieres av kommunen. Det blir gjort blant annet ved å bruke penger fra piggdekkavgiften.

Iversen mener det nye tilbudet er verdt de ekstra kostnadene.

– Ja, jeg har vært opptatt av å videreutvikle sentrumsbussen. Dette er en langsiktig strategi for gjøre byen mer tilgjengelig for alle grupper, sier Iversen.