— Vi har nettopp fått bekreftet at vi klarer å holde parkeringshusene åpne også etter opptrappingen av streiken i kommunesektoren fra onsdag morgen, sier informasjonsdirektør Robert Rastad.

— Vi er veldig glade for at vi på denne måten får anledning til å holde parkeringshusene åpne og vil berømme fagforeningen for en konstruktiv holdning til dette, sier byrådsleder Monica Mæland.

Parkering på eget ansvar

Bergen kommune vil ikke ta seg betalt for parkering i parkeringshusene mens streiken pågår, og ettersom husene ikke er tilstrekkelig betjent, vil parkering skje på eget ansvar.

— Byrådet har vært helt klar på at vi ønsker å holde parkeringshusene åpne, selv om det er gratis. Det viktigste er å kunne tilby parkering til kommunens innbyggere, sier Mæland.

Hektisk jobb

Parkeringsdirektør Bjørg Hatlem i Bergen Parkering KF, har i hele dag jobbet med å ulike løsninger, slik at de kan holde parkeringshusene åpne selv om streiken trappes opp.

I morgen vil driftspersonalet i parkeringshusene også bli tatt ut i streik. Men etter at fagforeningen Parat ga sin dispensasjon, kan Hatlem likevel holde både Klostergarasjen og Bygarasjen åpne.

— Vi jobber med å få på plass ulike løsninger. Men i verste fall må vi stenge Klostergarasjen og Bygarasjen, sier Hatlem til bt.no klokken 10.00 tirsdag morgen.

Bygarasjen har 2265 plasser. Klostergarasjen har plass til 950 biler, men foreløpig er 640 plasser tatt i bruk.

Gratis parkering

Hatlem søkte om dispensasjon for sine arbeidere tidligerer i dag. Det viktigste var da å ivareta sikkerheten for publikum.

— Fagforeningen, Parat, har akseptert at kommunen åpner p-husene mot at vi ikke tar betaling. De har gitt dispensasjon slik at vi kan opprettholde sikkerheten i p-husene, sier Rastad

— Vi gjør alt vi kan for at det ikke skal bli trafikkaos, sier Hatlem.

Spørsmål om refundering av månedsavgifter med mer vil ifølge kommunen bli håndtert etter at streiken er avblåst.

Får streiken følger for deg? Si din mening!