Budsjettet for 2004, som byrådspartiene og Frp fikk banket gjennom i går, er blitt fremstilt som et budsjett for et unntaksår.

Men finansminister Henning Warloe avsluttet finansdebatten med å helle mer kaldt vann i årene på de 67 folkevalgte i Gamle Rådhus:

De neste fire årene blir minst like tøffe. I 2005 skal kommunen drive med 192 millioner i overskudd, i 2006 må overskuddet bli 295 millioner. I 2007 hele 305 millioner, før kravet om overskudd reduseres til 195 millioner i 2008. Først da har bykassen kvittet seg med et oppsamlet underskudd, som ved årsskiftet nærmer seg en milliard kroner.

Warloes spareplan ble kommentert av KrFs Trygve Birkeland:

— Det eneste vi ser av lys i tunnelen er forslaget om å la kommunen beholde deler av selskapsskatten, og at Stortinget gjør noe med storbymidlene. Ellers er fremtidsutsiktene dystre.

Småbarnsforeldre betaler

Hvem som må tåle de tøffeste kuttene ble et hovedtema i gårsdagens budsjettdebatt. Byrådspartiene med støtte av Frp, har strammet inn på de fleste felt i forhold til budsjettet fra det forrige byrådet.

Særlig foreldre med barn i barnehage og SFO betaler dyrt for budsjettbalansen. Selv om ingen skoler blir nedlagt i denne omgang, får byrådsavdeling for oppvekst et kutt på over 40 millioner. 28 millioner av dette er merinntekter fra SFO.

Byrådsavdeling for helse og bydeler, med ansvar for eldreomsorgen, kommer derimot ut av budsjettforhandlingene med pluss.

Ap gjorde denne generasjonskløften i bypolitikken til et hovedtema.

— Det er feil å la småbarnsforeldre betale for at Bergen skal fortsette å bruke mer enn andre kommuner på åpen omsorg, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun forsvarte Aps forslag om å kutte 61 millioner av budsjettet for hjemmetjenestene. Kuttet utgjør bare 2,5 prosent av budsjettet til eldre og omsorgstrengende, sa Strøm-Erichsen, som viste til at andre byer bruker mindre på hjemmetjenester enn Bergen gjør.

Aps Anne Gine Hestetun viste til at en småbarnsfamilie med to barn i barnehage og et barn i SFO får økt sine månedlige utgifter med 2000 kroner måneden fra årsskiftet.

- Skjermer de svakeste

Høyres Hilde Onarheim pekte på at byrådspartiene og Frp har tatt ansvar for kommunens skakkjørte økonomi.

— Lykkes vi ikke i å få økonomien på fote, vil det ramme de som trenger kommunens tjenester mest, sa Onarheim og roste budsjettpartneren Frp:

— Budsjettet rammer alle, men vi skjermer de svakeste, de eldre og særlig omsorgstrengende. Dette er grupper som ikke går i fakkeltog. Det forrige byrådet la opp til en hard og usosial politikk overfor denne gruppen, sa Onarheim.

Tilbaketog

Det aller tøffeste budsjettkuttet er det imidlertid byrådsavdeling for byutvikling som utsettes for. Avdelingen, som blant annet omfatter parkdrift, miljøavdeling, plan- og byggesaker, tekniske tjenester og byantikvar, får strøket over 10 prosent av sitt driftsbudsjett.

Nærmere 50 stillinger kan gå tapt. Parker vil gro igjen, Årstad brannstasjon stenges, miljøavdelingen forsvinner og byantikvaren blir vingestekket. Særlig det siste har vekket sterke reaksjoner.

I går tok byråd Lisbeth Iversen et lite skritt tilbake. Byantikvaren skal beholdes som egen etat. I et notat til bystyret skriver byråd Lisbeth Iversen også at kommunen krever full betaling for de oppgavene som byantikvaren skal overta for fylkeskonservator. Hvis ikke nekter kommunen å påta seg forsøket.