I en pressemelding skriver Statens vegvesen at fergen mellom Valevåg og Skjersholmane blir gratis i tunnelens vedlikeholdsperiode.

I følge veivesenet skal det i juni renskes opp i tunnelen. Startdatoen for arbeidet er ikke satt.

En inspeksjon i april i år, viste at det var store mengder løsmasse mellom tunnelveggen og -duken. Massen er fordelt på tre punkter over en strekning på 110 meter.

DERFOR STENGES TUNNELEN: Bildet viser et av punktene der det har vært nedfall. Her ser vi flak av sprøytebetong og litt rasmasser oppå hvelvet. Foto: Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
NORMALEN: Slik skal det se ut i Bømlafjordtunnelen.