Etter stor suksess som nettverksforhandler i LR International, fikk Solheim en bonusbil. Men Mercedesen viste seg å koste henne over 6000 kroner i måneden.

— Jeg inngikk en avtale som bandt meg på hender og føtter, og som viklet meg inn i en spiral som det var uråd å komme ut av, forteller Margit Solheim til Bergens Tidende.

Sammen med tre andre tidligere forhandlere - fra Sandefjord, Trondheim og Os - har bergenskvinnen saksøkt LR International for til sammen 600.000 kroner. For Solheims del utgjør kravet 95.000 kroner - penger som ene og alene gikk til å betale bilen som hun trodde skulle være gratis.

— Alle møtene med selskapet handlet om hvordan man skulle selge mer for å kvalifisere seg til å få Mercedes, hevder Solheim.

«Slavekontrakt»

LR International driver direktesalg av kosmetikk og hudpleieprodukter, og er som alle andre nettverksselskaper basert på at hver deltaker skal knytte til seg flere andre forhandlere. Jo lenger opp i systemet man kommer, desto større skal provisjonene bli. Etter ett år fikk Margit Solheim og ektemannen status som teamledere. Med den fulgte retten til å tegne det som ble fremstilt som en gullkantet treårig leasingavtale.

— Så lenge jeg holdt omsetningen på et visst nivå, skulle LR International betale alle utgiftene. Jeg trengte ikke å bekymre meg for dårligere tider, fortalte direktøren i selskapet meg. Etter at jeg fikk Mercedesen, ville salget gå av seg selv, forteller Margit Solheim.

Før hun skrev under, tok hun seg ikke tid til å finlese avtalen som hun i dag karakteriserer som en slavekontrakt:

— Hvis omsetningen sank i én måned, måtte jeg selv betale bilen i de neste seks månedene. Hvert avdrag var på over 6000 kroner, og det var ikke lov å levere bilen tilbake igjen.

Inkassokrav

Problemene startet da en av underforhandlerne til Margit Solheim bestilte masse varer den ene måneden - for så å sende dem tilbake til LR International den neste. Det medførte at Margit Solheim ble sittende med minusprovisjon - uavhengig av at hun selv hadde solgt som normalt.

— Neste måned var jeg oppe på det nivået som var kravet for å få dekket bilkostnadene. Like fullt fikk jeg beskjed om at det tok et halvt år å «tjene opp» bonusen igjen, sier Margit Solheim.

Ikke rik

Etter ett og et halvt år klarte hun å komme seg ut av bilavtalen - noe som medførte nye betalingskrav. Raskt pådrog hun seg over 58.000 kroner i gjeld. LR International har gått til inkassosak. Margit Solheim har svart med å gå til forliksrådet, som har gitt henne full støtte.

Margit Solheim sluttet som LA International-forhandler da hun oppdaget hvordan bilavtalen fungerte i praksis.

— Jeg kunne ikke gå ut og anbefale produkter fra et selskap jeg hadde mistet all tiltro til, forteller hun.

Ikke ble hun rik av nettverkssalget, heller - til tross for at hun var en av forhandlerne i selskapet som gjorde det best.

— På det meste var jeg oppe i 23.000 kroner i måneden. Når alle utgifter var trukket fra, og skatten betalt, ble det ikke så mye igjen for strevet. Men det verste var følelsen av å bli bondefanget inn i en avtale som førte til tap av bonus og opparbeidelse av gjeld. Konsekvensene ved å gå ned i omsetning en måned, blir så store at det faktisk lønner seg å kjøpe produktene selv. Jeg vet om forhandlere som sitter med husene fulle av sminke- og smykkesett, sier Margit Solheim.

Hun presiserer at hun ikke vil skjære alle nettverksselskaper over en kam.

— Det finnes slike selskaper som driver seriøst og skikkelig, men folk må være klar over at det er mange fallgruver. Spesielt bør man passe seg for selskaper som opererer med tilleggskontrakter, sier Margit Solheim.

VAR NAIV: – I ettertid føler jeg at jeg var naiv, og at jeg lot meg lure inn i en elendig avtale, sier Margit Solheim.
Foto: Knut Strand