Onsdag kveld var det medlemsmøte i Granvin Arbeiderparti. De valgte å ikke legge ned lokallaget, selv om dette ble annonsert på et medlemsmøte for to uker siden. Det var fem medlemmer tilstede på kveldens møte og de dannet et interimstyre på tre personer som skal finne et nytt styre til 14. april. Ap har i dag ordføreren i Granvin, Jan Ivar Rødland. Det blir ikke aktuelt å stille med liste til høstens valg.

Mobbeofre

— Det ville vært å oppfordre folk til å bli mobbeofre, sier et av medlemmene som var tilstede på gårsdagens møte, Kjell Kjerland.

Det er blitt tynt i rekkene i Granvin Ap i takt med at mastesaken har rullet i Hardanger det siste året. Av 58 medlemmer var rundt halvparten igjen i begynnelsen av mars. Ordføreren er én av dem som har forlatt partiet.

- Hvordan skal dere bygge opp igjen lokallaget?

— Jeg mener at folk ikke bør melde seg ut av Granvin Ap. Er det noen som virkelig har stått på i mastesaken, er det Granvin Ap og ikke minst ordfører Jan Ivar Rødland. Men vi er mange som føler oss dolket i ryggen, sier Kjerland.

- Hvorfor vil dere da fortsette å jobbe for Ap ?

— Det er der vi hører hjemme. Vi vil gjøre det vi kan for at Granvin Ap kan oppstå som en levende organisasjon en gang i fremtiden, og stille liste ved neste valg, sier Kjerland.

En annen årsak til at Granvin Ap ønsker å bestå som lokallag, er de 100 millionene som skal fordeles mellom de Hardangerkommunene som vil bli berørt av kraftlinjen Simadal-Samnanger.

— Vi bør ha kontakt med fylkespartiet og sentralt når det er snakk om fordeling av det mange her kaller ”blodpengene”. Vi må være i posisjon til å få tak i dem, det er også en oppgave, sier Kjerland.

FORTSETTER: Kjell Kjerland.