\Ifølge Dagbladet er et sentralt punkt i Forsvarets interne gransking av kontreadmiralen noen feriedager på sørlige breddegrader.

I 2002 var sjøkadetter fra Sjøkrigsskolen på tok i Karibia om bord på «Statsraad Lehmkuhl», som Forsvaret hadde en leid.

Ifølge Dagbladet kom Karlsvik og forsvarsminister Kristin Krohn Devold på inspeksjon om bord på den stolte skuten. En helt naturlig del av Karlsviks jobb som skolesjef på dette tidspunktet. Granskingen dreier seg derimot om noen feriedager i forbindelse med dette besøket. Blant annet gjorde Karlsvik, Krohn Devold og kompani strandhogg på den idylliske øyen Virgin Gorda.

Rideturer

Flere forsvarskilder VG har snakket med, påstår at Karlsvik skal ha brukt den sjåførkjørte tjenestebilen ved Haakonsvern til en rekke private gjøremål.

Sjåførbilen skal ha brakt og hentet familiemedlem til og fra ridetrening. Også Karlsviks kone skal ha blitt fraktet til private gjøremål. Det blir også hevdet at en menig sjåfør skal ha kjørt private gjester hos Karlsvik hjem til ulike adresser i Bergen på nattetid.

— Det ble utført en del privat kjøring av Karlsvik. Jeg kjørte selv familiemedlemmet til og fra ridetrening ved et par anledninger. All kjøringen på kveldstid var godkjent av vakthavende offiser, som var kadetter under Karlsviks kommando, sier en tidligere sjåfør ved Sjøkrigsskolen til VG.

KNUT STRAND