• Vi ønsker å snakke med flest mulig av dem som har bodd på barnehjem i Bergen i tidsrommet 1954-80, sier sjefsgransker Einar Drægebø.

I går møtte det ennå ferske granskingsutvalget noen av dem som har bodd på barnehjemmene Morgensol og Garnes.

Arbeidet med å kartlegge forholdene ved 10 kommunale og private barnehjem i Bergen er i gang.

— Vi vet ennå ikke hvor omfattende dette arbeidet blir. Derfor kan vi heller ikke si noe om når vi blir ferdig, sier advokat Drægebø.

Det er en grundig og ryddig gransking den tidligere politimesteren i Hordaland går i gang med. Med seg i utvalget har han fått personer med lang erfaring innen barnevern, psykiatri og politikk. Selv var Drægebø en av dem som gransket Sleipner-havariet.

Utvalget tar sikte på å saumfare offentlige arkiv for å fremskaffe opplysninger om de ti aktuelle barnehjemmene. Men enda viktigere blir trolig personlige samtaler med tidligere barnehjemsbarn og ansatte.

— Vi håper å starte med disse intervjuene etter jul, sier Drægebø.

I går møtte utvalget syv av dem Bergen kommune har hatt omsorgen for. Jan Hansen var en av dem. Han hadde reiste 65 mil for å treffe barnehjemsgranskerne.

— Det viktigste for meg er at alle forhold blir kartlagt og at de ansvarlige stilles til ansvar for omsorgssvikten, sier Hansen. Fra 1957 til 1962 bodde han på Garnes guttehjem. Han viser frem et trekantet arr i pannen. Merke fra guttedager på Garnes.

— Jeg bannet i timen og fikk en stor nøkkelknippe i pannen. Det var slik det var der, sier Hansen.

BARNEHJEMSGRANSKERE: - Vi vil snakke med flest mulig, sier advokat Einar Drægebø. Han leder utvalget som skal granske forholdene blant annet ved barnehjemmene Morgensol og Garnes.
Foto: Vegar Valde