Granskingen ble krevd av tidligere rektorkandidat Rolf K. Reed og hans prorektorkandidat Ernst Nordtveit.

– Jeg ble overrasket over at valget kunne overvåkes og at det skjedde. Det er et viktig prinsipp at valgurnen skal være lukket inntil valget er over. Det var den ikke her, sier Reed.

2. april ble det klart at han tapte valget om å bli rektor ved Universitetet. Da hadde valget vært avholdt gjennom en uke.

– Kan skape spekulasjoner

Hele denne tiden hadde tre ansatte ved UiB muligheten til å overvåke valget.

Samtidig ble det oppdaget at flere studenter hadde fusket i valget. Til sammen ni stemmer ble forkastet. Disse stemmene ble oppdaget på grunn av overvåkingsmuligheten.

– Det at noen kunne gå inn og følge med i valgresultatene underveis, forundret oss. Det er prinsipielt uheldig, sier Ernst Nordtveit. Han var Reeds prorektorkandidat.

– Det er viktig å unngå spekulasjoner om at stemmetallet kan bli kjent underveis. Dersom noen får kjennskap til stemmetallene før valget er slutt, kan valgkampen for eksempel rettes inn mot viktige grupper, sier Nordtveit.

_Les også:

Ukjent praksis i Oslo_

Verken Nordtveit eller Reed mistenker at noe faktisk kom på avveie.

– Vi har ingen grunn til å tro at det var lekkasjer. Men systemet må være slik at det ikke kan skapes den minste tvil om dette, sier Nordtveit.

– Omvalg aktuelt

Reed sier han ikke vil spekulere i hva granskingen vil føre til.

– Vi har bedt om en uavhengig granskning, og det er tatt til følge. Det betyr at det ikke bare er oss som syns det er naturlig å se på dette, sier Reed.

– Skulle granskingen vise at det har skjedd feil, kan det være aktuelt å vurdere omvalg. Men vi er ikke der nå, sier Nordtveit.

– Dette har vi tatt veldig på alvor, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.

30. april ble universitetsstyret informert om håndteringen av valget, og at en hadde satt i gang en gransking etter krav fra Reed og Nordtveit.

Elvebakken sier at konsulentselskapet Ernst & Young har fått et bredt mandat.

– De skal gjennomgå alle de momentene som blir tatt opp i brevet til Reed og Nordtveit. Jeg har også inntrykk av at de to kandidatene er fornøyd med hvordan vi har løst dette, sier Elvbakken.

Intern hacking

Hun sier at de allerede 22. mai venter den endelige rapporten fra konsulentselskapet.

– Det er jo valgstyret som er ansvarlige for valget, og det vil få rapporten.

– Hva tenker du om at valget får et slikt etterspill?

– Det er selvfølgelig viktig å få en god gjennomgang av dette, også for å lære til senere valg. Alle steiner vil bli snudd for å få saken best mulig belyst. Vi avventer nå hva den eksterne rapporten viser, sier Elvebakken.

To av studentene som avga flere stemmer hadde hacket seg inn i systemet. De to ble sporet opp, og har forklart at de gjorde dette for å teste hvor sikkert systemet var. Beslutningen om å hacke seg inn i valgsystemet ble tatt sammen med veilederen.

Elvebakken ønsker ikke å kommentere det som nå er gjenstand for ekstern vurdering, men mener det er svært viktig at alle har respekt for valget.

– Ingen valg er perfekte

Leder i valgstyret, Gunnar Grendstad, sier at han er trygg på at valgresultatet er riktig og at valget ble gjennomført på en profesjonell måte.

– Vi i valgstyret har vurdert gjennomføringen av valget og det er ingenting som tilsier at det var irregulært, sier Grendstad

– Hva med at flere kunne overvåke stemmegivningen under valget?

– Vår sekretær hadde som oppgave å overvåke stemmeloggen, nettopp for å ha kontroll. Våre sikkerhetsrutiner gjorde det også mulig å oppdage de irregulære stemmene, som senere ble forkastet.

Per Gunnar Hillesøy er sekretær for valgstyret ved UiB, og er en av de tre som kunne overvåke valget.

– Jeg har ansett det som nødvendig for å kunne fange opp eventuelle mistenkeligheter, sier Hillesøy.

De to andre med tilgang jobber ved Universitetets IT-avdeling.

Lederen av valgstyret understreker at ingen valg er perfekte.

– Men vår vurdering er at resultatet er solid. Det er likevel en klageadgang, og jeg tar til etterretning at to av kandidatene har benyttet seg av den muligheten, sier Grendstad.

Bør det bli omvalg ved Universitetet? Si din mening.

Paul S. Amundsen