GUNNAR WIEDERSTRØM

På sitt møte fredag kveld har sentralstyret bedt organisasjonskulturutvalget som ledes av Lodve Solholm å gjennomgå det materialet som fylkesstyret i Frp har samlet om de såkalte opprørerne.

Fylkesstyret hr bedt Solholm-utvalget gjennomgå alle saksforhold knyttet til de såkalte opprørerne, med siktemål å avdekke bakmennene. Selv om fylkesstyret ikke har presisert hvem disse bakmennene er, er det alminnelig antatt at dette blant annet gjelder avsatt fylkesleder Sigrun Sangolt Natås, John Mandelid, Haoko Tveitt, Egil Klubben og Ola Opedal.