I går mottok politimesteren i Hordaland politidistrikt, Ragnar Auglend, brevet fra Spesialenheten for politisaker. Der ble det gjort klart at politiet vil bli etterforsket for sin håndtering av herointipset.

— Meget alvorlige forhold

— Det har fremkommet opplysninger om meget alvorlige straffbare forhold. Det vil være av interesse både for politiet og for allmennheten at det kommer frem hva som har skjedd, sier Einar Drægebø, leder for Spesialenheten for politisaker på Vestlandet.

Han mener de sterke reaksjonene i etterkant av at saken ble kjent i pressen, underbygger at det er viktig med en grundig etterforskning.

Bergens Tidende fortalte i oktober historien om hvordan politiet i sommer hadde konkrete tips om at det skulle komme et halvt kilo heroin med tog fra Oslo til Voss. Opplysninger politiet satt med tydet på at stoffet deretter skulle videre med bil til Bergen. Tjenestefolk fra politiets ordensavdeling skulle ta jobben med å spane på bilen. Oppdraget ble avlyst da lederen for politiets spesialavdeling, Jørn Solsvik, fikk høre om planene. Årsaken var en intern diskusjon om hvordan saken skulle håndteres etter en eventuell pågripelse.

Flere avhør

Da førstestatsadvokat Walter Wangberg fikk høre hvordan tipset var blitt skuslet bort på grunn av interne stridigheter, reagerte han.

— Når man har sjansen til å ta et halvt kilo heroin, står man overfor en grov narkotikaforbrytelse. Da er man pliktig til å gripe inn. Man kan ikke unnskylde seg med at man ikke har ressurser, sa førstestatsadvokaten til BT da saken ble kjent.

Artikkelen fortsetter under faksimilen.

Tidligere hadde han kontaktet Gunnar Fløystad, leder for påtaleavdelingen i politidistriktet. Fløystad ba om en orientering fra politiet, men heroinsaken fikk ingen konsekvenser. Det var først da saken ble kjent i pressen at Spesialenheten sa at de ville se på saken.

— Vi skal etterforske om det kan ha skjedd tjenesteforsømmelse av noe slag. Rapportene vi har fått er grundige. Nå vil vi kalle inn de involverte politifolkene til avhør, sier Drægebø.

Spesialenheten har også varslet riksadvokaten og førstestatsadvokat Walter Wangberg om at saken blir etterforsket.

Rune Sævig