Bakgrunnen for klagene er situasjonen som oppsto i forkant av årsmøtet til Bergen SV i januar, da 82 personer med minoritetsbakgrunn ble nektet medlemskap. De fleste av dem ønsket å støtte Amir Payan på årsmøtet.

Syv personer med kurdisk bakgrunn har klaget Bergen SV inn til Likestillings— og diskrimineringsombudet. De hevder at de ble nektet medlemskap på grunn av sin etnisitet, og at de opplevde «uhøflig og frekk opptreden fra etnisk norske partimedlemmer».

— Fikk ikke gå på do

I klagen skriver de blant annet at personer med mørk hudfarge ble nektet å gå på toalettet, fordi de ikke slapp inn på møtet. Mange måtte stå utenfor i minusgrader.

Klagen er ført i pennen av Peter Pareliussen, Amir Payans nærmeste støttespiller i SV. Han hevder også at personer i Bergen SV fjernet 30 personer fra medlemslisten - alle fra «innvandrerfløyen».

Ombudet har nå sendt brev til Bergen SV og bedt partiet redegjøre for hva som skjedde i forkant av årsmøtet.

— Bergen SV har fått frist til 7. juni med å svare. Det er for at begge parter skal få mulighet til å uttale seg. Etter den tid vil ombudet vurdere om det er grunnlag for å si at diskriminering har funnet sted, opplyser presserådgiver Helge Olav Ramstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Rabaldermøte

Dermed fortsetter etterdønningene etter rabaldermøtet i januar. Årsmøtet skulle den gang ta stilling til styrets forslag om å frata Amir Payan alle verv i partiet. Årsaken var den norsk-kurdiske politikerens mange utspill som ikke var klarert med partiledelsen.

I forkant av møtet rekrutterte Payan og Pareliussen flere titall nye SV-medlemmer. En liste på 82 nye medlemmer ble dagen før møtet levert til partikontoret, sammen med kontingenten for dem. Pareliussen hevder at det skjedde etter avtale med partikontoret.

Dagen etter bestemte SV-kontoret seg for at de ikke ville godkjenne de nye medlemmene, fordi innmeldingen var gjort kollektivt. Både SVs partisekretær i Bergen og BA-journalister ringte rundt til de nyinnmeldte, og opplevde at flere av dem ikke snakket norsk, og tilsynelatende ikke visste at de var innmeldt.

Klager på Lysbakken

  • Alle er velkomne, men vi må sikre oss at de har et bevisst forhold til det å være medlem i SV. Her viste kontrollen at de ikke hadde det, sa inkluderingsminister Audun Lysbakken til BT under årsmøtet.

Den uttalelsen er blant punktene det er klaget på.

— Ingen forhørte meg eller andre etnisk norske om vår politiske bevissthet da vi ble innmeldt. Hvorfor skal vi ha en annen praksis for minoriteter? spør Pareliussen.

Han mener at alle de innmeldte visste hva de hadde meldt seg inn i, selv om ikke alle kunne kommunisere det på norsk.

Leder i Bergen SV, Sara Bell, ønsker ikke å gå inn i detaljene i klagen. Hun sier at de vil svare Likestillingsombudet på lik linje med det de tidligere har gjort til Datatilsynet i saken. Datatilsynets konklusjon var at det ikke hadde skjedd noe ulovlig.

— Vår virkelighetsoppfatning er radikalt annerledes enn det som kommer frem i klagen. Det er ikke kjekt at syv mennesker føler seg diskriminert av SV, men vi har brukt mye tid på å komme dem i møte. Nå får ombudet avgjøre i saken, sier Bell.