— Vi avventer til det foreligger en eventuell tiltale eller rettskraftig dom. Da vil vi vurdere godkjenningen, sier politiinspektør Øyvind Tenold, leder for forvaltningsenheten ved Hordaland politidistrikt.

I juni 2002 ransaket politiet Simonnæs' bolig og bankboks. Her fant de tre avsagde hagler, fire pistoler og 1600 patroner.

Simonnæs erkjente først straffskyld for ulovlig besittelse av våpnene, men trakk senere tilståelsen. Bakgrunnen var at han syntes politiets straffeforslag på seks måneders ubetinget fengsel var for strengt.

I tillegg har Simonnæs fått et forelegg på 5000 kroner for å ha angrepet en ansatt på restauranten Soho i 2002.

Hvem er sjefen?

Simon Simonnæs er en av byens mest kjente dørvakter. Han hadde en avgjørende rolle i oppbyggingen av Bergen Vaktvesen, byens desidert største dørvaktselskap, og var i mange år både styremedlem og ansvarlig for den daglige driften.

Simmonæs eier fortsatt femti prosent av aksjene, men gikk i 2002 av som formell leder av selskapet.

Politiet undersøker nå om Simonnæs bare gikk av som leder på papiret. Om det viser seg at han fortsatt innehar lederfunksjoner, kan det spøke for selskapets fremtid.

Bakgrunnen er at både daglig leder og styremedlemmer i dørvaktselskapet må ha «tilfredsstillende vandel» for å bli godkjent.

Politiet skal blant annet ha reagert på at Simon Simonnæs fortsatt uttaler seg på vegne av selskapet i mediene.

— Vi har undersøkt enkelte forhold knyttet til Simonnæs' rolle. Det er et tema i forbindelse med behandlingen av selskapets søknad om å bli godkjent, sier Tenold.

Bergen Vaktvesen har i over et år drevet på midlertidig godkjenning. Politiet har ikke innvilget søknaden de sendte høsten 2002. Bakgrunnen er blant annet at vaktvesenet nekter politiet en del personopplysninger. Dette spørsmålet er nå til vurdering hos Politidirektoratet.

fakta/godkjenning av dørvakter

  • For å bli godkjent som ordensvakt, må du ha god vandel. I praksis betyr det ingen avgjorte straffereaksjoner (dom, bot eller påtaleunnlatelse) de siste fem år for vold, trusler, sedelighet, narkotika, vinning, ordensforstyrrelser eller alkohol. I spesielle tilfeller kan også alvorlige saker som ikke er endt med straffereaksjon få konsekvenser. Spesielt graverende saker for mer enn fem år siden kan også hindre godkjenning.
  • Bakgrunnen er at utesteder er en vanlig arena for konflikter. Ifølge politiet knytter cirka halvparten av voldsanmeldelsene i sentrum seg til hendelser på eller i nærheten av utesteder.
  • Bare utesteder med pålegg fra politiet er pålagt å ha godkjente dørvakter. I Bergen er det i dag ca. 30 slike utesteder.
  • Også selskaper som leier ut dørvakter må nå ha godkjenning (fra 1. januar 2002). Her må både styremedlemmene, daglig leder og alle ansatte ha «tilfredsstillende vandel».