Karlsvik er sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben, men har nå søkt og fått innvilget permisjon. Granskingen gjelder forhold fra tiden da Karlsvik var sjef for Sjøforsvarets skoler ved Haakonsvern i Bergen – fra sommeren 2002 til september i år.

Etter det Aftenposten erfarer, omfatter granskingen blant annet flere sponsoravtaler mellom avdelinger i Sjøforsvaret og idrettsforeninger i bergensområdet, deriblant foreninger der Karlsviks familie var aktive. Man gransker også påstander om at Karlsvik skal ha fått dekket private hotellopphold, fester og andre utgifter. Til sammen skal det dreie seg om flere hundre tusen kroner.

Gransker 40-årsdag Ifølge VG gransker også Forsvaret 40-årsfesten til admiralens kone på Bergenhus festning. Regningen på 30.000 kroner skal Forsvaret ha fått — under dekke av at det var en "grillfest" for ansatte i Sjøforsvaret, skriver VG.

Regninger på 3000-4000 kroner til mat og vin hver gang daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) kom på besøk til Bergen, skal også granskes med lupe. Krohn Devold beskrives som en venn av Karlsvik, og det var hun som hentet han til ny toppjobb i Forsvaret i Oslo.

Forsvarssjef Sverre Diesen vurderer nå fortløpende om kontreadmiralen skal politianmeldes.

Granskingsgruppen skal ifølge Aftenposten kilder også se på kontrakter mellom ulike avdelinger i Sjøforsvaret og et selskap som selger profileringsvarer og sportsutstyr. Karlsviks kone er ansatt i dette selskapet.

— Hun har ingen eierinteresser i dette firmaet. Derfor kan jeg ikke forstå hva slags interesse Karlsvik skal ha hatt i dette, sier bergensadvokat Jostein Alvheim, som er styreleder selskapet.

Verken sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Arne Bård Dalhaug, eller presseoffiser Geir Anda vil kommentere detaljer i saken.