Det er ti år siden fristen gikk ut for alle kommuner til å ha et tipp topp inneklima i sine skoler og barnehager. I går fortalte BT at bare halvparten av bergensskolene har godkjent inneklima etter forskriftene.

Men problemet er ikke særbergensk. En undersøkelse barneombudet har gjennomført viser at 42 prosent av alle skuler og 29 prosent av barnehagene i landet ikke har godkjent inneklima.

— Vi er svært bekymret over dårlig miljø ved skolene og at kommunene ikke tar sitt ansvar alvorlig ved å følge forskriftene. Barn har krav på et godt inneklima, noen steder er det så dårlig at det går ut over opplæringsretten, sier rådgiver Jannicke Sæther Olsen i barneombudet.

Vil ikke bruke pisk

Når sommerferien er over går et statlig spørreskjema ut til alle skoler fra nord til sør.

— Vi er klar over at mange skoler har dårlig standard. Men det finnes ikke en systematisk oversikt, det vil vi skaffe oss nå, sier Roger Pedersen, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet.

— Har skolebyggstandarden så langt vært for dårlig prioritert politisk?

— Kommunene må se til at skolebyggene er i forsvarlig stand. Så langt har ikke kommunene gjort det godt nok, derfor har regjeringen fått på plass statlige låneordninger for oppussing av skoler. De to siste årene har vi brukt fem milliarder på låneordningen, sier Pedersen.

— Blir det pisk til de kommunene som fremdeles ikke har godkjent inneklima?

— I første omgang vil vi skaffe oss en oversikt over tilstanden. Vi vet at de som har prioritert skolebyggene har en god bygningsmasse. Som et eksempel har Trondheim brukt 1,5 milliarder kroner de siste fem årene.

Bukken passer havresekken

De aller fleste skolene er kommunalt eide. I Bergen er andelen 90 prosent. Samtidig som kommunen er skoleeier, er det også kommunen som har ansvar for at man driver lovlig, etter forskriftene.

— Det er en klassisk bukken som passer havresekken-situasjon. Dessverre viser det seg at det er ikke er utbredt tilsyn ute i kommunene, sier Anne Grete Robøle i Helsetilsynet hos Fylkesmannen.

Det er Fylkesmannen som har et overordnet tilsyn med at skolene driver lovlig. Men fungerende fylkesmann Kjellbjørg Lunde tror ikke flere tilsyn vil hjelpe.

— Hvor lenge skal tilsynsmyndighetene sitte og se på at det ikke skjer noe med inneklimaet på skolene, til tross for at det er ti år siden forskriften skulle være oppfylt?

-Etter mitt syn er det ikke nødvendig med nytt tilsyn. Vi vet hvordan tilstanden er, det er et politisk spørsmål om man vil prioritere dette. Reglene er som de er, vil man ha strengere regler må man skaffe seg det, det er også et politisk spørsmål, sier Lunde.