I 2003 endret Stortinget reglene for hvor mange elever det maksimalt kunne være i hver klasse. Skolene skulle få mer fleksibilitet til å organisere skolehverdagen selv, og tilpasse seg en moderne pedagogikk.

Stortinget var samtidig klar på at ressursnivået skulle opprettholdes. Dette skulle ikke brukes som et sparetiltak for kommunene.

– Ofte feilrapporterte tall

Nå har Utdanningsdirektoratet utarbeidet en liste over til sammen 86 grunnskoler som ”ser ut til å bryte Stortingets forutsetning for gruppestørrelse.” Fjorten av disse er i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Utdanningsforbundet mener at Stortingets formaninger ikke er blitt fulgt, og at kommunene nå bruker økte elevtall som sparetiltak.

– Lærerne melder at de får stadig større grupper i stadig større deler av skoledagen. Dette er blitt brukt av kommunen for å spare penger. Veldig sjeldent er det pedagogisk begrunnet, sier nestleder Inger Lise Blyverket i grunnskoleseksjonen i Utdanningsforbundet til Aftenposten.

– Lærertettheten er sentral

Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG) melder at også mange foreldre bekymrer seg for gruppestørrelsene.

– Vi har flere foreldre som har tatt kontakt. Særlig rundt skolestart. De spør hvor forsvarlig disse gruppene er, sier FUG-leder Loveleen Rihel Brenna til Aftenposten Den rød-grønne regjeringen satte femten elever per kontaktlærer som mål i Soria-Moria-erklæringen.

Selv om det foreløpig er langt frem til dette målet, mener kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) at de økte midlene til kommunen sørger for flere lærere til elevene.

Han sier til Aftenposten at han vil skjerpe tilsynet med skolene.

– Lærertettheten er sentral for å lykkes. Alle skjønner at mer tid til hver elev gir grunnlag for bedre læring.

Se listen over skolene i morgendagens Bergens Tidende.