Revisjonsfimaene KPMG, Ernst & Yong og Price Waterhouse Coopers (PWC) deltar nå i en minikonkurranse om å få jobben om å granske utstyret til den ansatte for kommunen.

Det var BA som skrev som saken først på torsdag.

Skadet interesser

BT har lest tilbudet fra PWC, der de skisserer hvordan de kan undersøke den ansatte for kommunen, og hva det vil koste. De innledende undersøkelsene vil koste 18.000 kroner.

Les hele dokumentet her.

Kommunen sendte ut bestillingen den 18. mai. Allerede 21. mai kom tilbudet. Her svarer de for hvordan de skal kunne granske alt IKT-utstyr som den ansatte er i besittelse av.

Bakgrunnen for granskingen er at kommunen mistenker at den ansatte har brutt loven, og samtidig skadet kommunens interesser.

Ingen vil kommentere

Verken kommuneadvokat Helge Strand eller kommunaldirektør for finans, Rune Haugsdal, har befatning med denne saken. Begge avviser å kommentere den, og henviser til kommunaldirektør Robert Rastad.

Heller ikke byrådsleder Monica Mæland (H) ønsker å kommentere saken.

— Dette er det Robert Rastad som tar seg av, svarer hennes politiske rådgiver Haakon Thuestad.

Kommunaldirektør Robert Rastad sier det har vært et godt samarbeid med den ansatte i denne saken.

-Vi har ikke hatt noen problemer med å få tilgang til det nødvendig ikt-utstyr, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Han sier de ønsket en ekstern bistand til en systemteknisk gjennomgang av utstyret.

— Av hensyn til saken, har jeg ikke noe ønske om å kommentere den ut over dette, men det er ikke knyttet til forhold som har gått direkte ut over Bergen kommune.