— Da jeg så henne, trodde jeg hun var død. Jeg trodde virkelig ikke hun ville klare det, sier pappa Brian Davis.

Under den dramatiske fødselen på Kvinneklinikken i Bergen i august i fjor, gikk keisersnittalarmen først syv timer etter at fødselen var i gang. Da hadde Noras hjerterytme vært alarmerende i flere timer. Det var også mange andre signaler på at ikke alt var som det skulle.

Da keisersnittalarmen endelig gikk, ble barnet født livløst og uten pust.

Legen som var til stede i fødestuen, hadde flere ganger prøvd å tilkalle overlegen. Men overlegen som ventet med å beordre keisersnitt, kom aldri.

Fylkeslege Helga Arianson mener at hendelsen er så alvorlig at det må vurderes administrative reaksjoner mot overlegen. Hun ber også Helsetilsynet om å vurdere å politianmelde overlegen, fordi overlegen ble tilkalt til fødestuen to ganger uten å dukke opp.

- Vi mener at det ikke har vært gitt forsvarlig hjelp i dette tilfellet. Det er bare de mest alvorlige sakene vi oversender til Statens helsetilsyn, sier Arianson.

Ville føde i Bergen

I dag er Nora seks måneder gammel, og bærer sterkt preg av fødselen. Hun har hyppige epileptiske anfall, og legene gir henne usikre prognoser, forteller moren Siri Hagerup-Jenssen. Konsekvensene av oksygenmangelen ved fødselen vil først vise seg om noen år.

SJOKKERT: Frem til fødselen var alt normalt med Siri Hagerup-Jenssens svangerskap. Hun er sjokkert over det som skjedde på fødestuen, og sier at hun følte seg som et eksperiment.

Familien på tre bor i Houston i USA. Men da Hagerup-Jenssen ble gravid, ønsket hun å føde i hjembyen. Derfor returnerte hun og mannen Brian Davis til Norge, da fødselen nærmet seg.

På telefon fra Texas sier Hagerup-Jenssen at de er fornøyde med vurderingen til Fylkeslegen i Hordaland.

— Vi ville selvfølgelig helst unngått alt dette. Men når vi først må gjennom dette, er vi glade for at Fylkeslegen er enig med oss.

- Ikke urimelig

Fylkeslegen ber også Helsetilsynet vurdere om ledelsen ved Kvinneklinikken må ta en del av ansvaret for det som skjedde, fordi terskelen for keisersnitt er høy ved KK.

— Vi er svært glade for at Fylkeslegen ber Helsetilsynet om å vurdere saken i et systemperspektiv, sier Hagerup-Jenssen.

— Hva er din kommentar til at Fylkeslegen ber Helsetilsynet om å vurdere å politianmelde overlegen?

UVISS FREMTID: Etter fødselen lå Nora en uke i respirator. Hvor store skader Nora har fått etter oksygenmangelen, blir først tydelig om flere år.
TOR HØVIK

— Jeg synes ikke det er urimelig. Det er vanskelig for oss å holde oss nøytrale, men overlegen som hadde ansvaret, prøvde ikke engang å gjøre jobben sin.

- Burde rykket ut straks

Overlegen som blir kritisert, var bakvakt, eller vaktlege 3. Fylkeslegen mener det er helt sentralt i saken at hun ikke rykket ut til fødestuen, da hun ble tilkalt.

«Overlege NN var ikke opptatt i annen fødsel eller med andre oppgaver. Det er derfor ingen grunn til at hun ikke straks skulle rykket ut og bistått legen som bad om det», skriver Fylkeslegen.

«Hun burde ha forstått at dette var usikre funn som krevde at hun rykket ut til fødselen», heter det videre i brevet.

Denne legens opptreden var direkte årsak til at barnet ble forløst med keisersnitt for sent. Arianson vil ikke si når keisersnitt burde ha vært utført.

- Jeg vil ikke kommentere selve saken utover at den er alvorlig, og derfor oversendt Statens helsetilsyn.

Vurderer rutinene

I journalen kommer det også frem at jordmødrene som var til stede, mente at keisersnitt burde utføres på et langt tidligere tidspunkt.

I ytterste konsekvens kan den erfarne overlegen miste sin rett til å praktisere som lege.

Da BT først omtalte saken i fjor høst, uttalte konstituert klinikkoverlege Heidi Thornhill at legen som hadde ansvaret inne på fødestuen, kunne ha tatt avgjørelsen om keisersnitt selv. Fylkeslegens granskning viser at det ikke er tilfelle.

I en intern e-post fra desember 2011, vises det til at det har vært økning i antallet keisersnitt. Derfor ber seksjonsoverlegen om at tredjevakten alltid skal være med på vurderingen av et akutt keisersnitt.

- Hvordan vurderer dere rutinene på KK når det gjelder keisersnitt?

- Jeg ønsker ikke å si noe om det nå, vi har opprettet en egen sak der vi skal se nærmere på styringen og ledelsen ved Kvinneklinikken, sier Helga Arianson.

EPILEPSI: Da Nora var fem måneder gammel, ble hun innlagt på sykehus hjemme i Houston, USA, med epileptiske anfall. Elektrodene på hodet måler de elektriske bølgene i hjernen hennes (EEG).
PRIVAT