BT har tidligere skrevet om den private snorkeklinikken på Voss — som i åtte år har hatt en gullkantet avtale med Helse Bergen. Kontrakten har aldri vært lagt ut på anbud. Det er i strid med regelverket.

Søvn- og snorkelege Magne Tvinnereim pusset opp offentlige lokaler for fem millioner kroner. I retur fikk han en langsiktig avtale om drift av privat søvnsykehus på offentlige takster, helt uten anbud og konkurranse, skriver Aftenposten i dag.

Nå granskes byttehandelen fra 2002 av Riksrevisjonen. I mellomtiden har Tvinnereim og hans private Eurosleep hatt inntekter på over 120 millioner kroner. I løpet av disse årene har søvnlegen og hans tre sønner tatt ut 32 millioner kroner i privat utbytte fra virksomheten på Voss og andre steder i landet.

Legger seg flat

Administrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen legger seg flat og sier at «dette burde ikke ha skjedd».

— Vi har egentlig ikke noe å si til vårt forsvar. Det er så tydelige retningslinjer på dette området og de lar seg ikke feiltolke, sier Faugstad til Aftenposten.

Hun understreker imidlertid at pasientene har fått et godt tilbud, og lover at de som virkelig trenger slik behandling, fortsatt vil få det, men ikke ved Eurosleep.

Statssekretær Arvid Libak i Helse- og omsorgsdepartementet er kritisk til avtalen:

– Vi har bedt om at avtalen avsluttes. Dette er fulgt opp av Helse Vest, sier han.

I Helse- og omsorgsdepartementet er man lite begeistret for avtalen.

- Stor fordel

Søvnlege Tvinnereim sier at han ikke kjente til at avtalen aldri ble lagt ut på anbud.

Siden søvnklinikken, eller snorkeklinikken som den populært kalles, ble opprettet ved Voss sjukehus i 1998, har tusenvis av pasienter fra hele landet fått behandling der. De fire siste årene har klinikken foretatt omkring 3000 snorkeoperasjoner og søvnutredninger årlig.

Snorking har vist seg å være god butikk. Inntil 2003 var en enkel snorkeoperasjon priset til 20.500 kroner. Av dette gikk 6000 kroner til Eurosleep. Etter 2003 er prisen satt ned til 6000 kroner.

Overskuddet for den lukrative butikken har lege Magne Tvinnereim og Helse Bergen delt mellom seg.

I 2003 kunne Tvinnereim føre 20,6 millioner i driftsinntekter til firmaet Eurosleep Vest fra snorkeklinikken på Voss. Det ga et driftsoverskudd på hele på 11,5 millioner. Som eier tok han ut et skattefritt utbytte på syv millioner.

Da staten året etter kuttet satsene for snorkeoperasjonene, fordi man fant at prisen var satt uforholdsmessig høy, ble overskuddet redusert med mer enn to tredeler. Likevel kom Eurosleep Vest ut med et overskudd på 3,5 millioner kroner og Tvinnereim tok ut et utbytte på 3,16 millioner kroner.

Sykehusets lokaler

For Helse Bergens del har de årlige overskuddene variert fra 27 millioner til fem millioner kroner. Det er staten som betaler for de fleste operasjonene over helsebudsjettet. I år har Voss sjukehus budsjettert med et overskudd på tre millioner kroner for snorkeklinikken.

Siden 2002 har klinikken holdt til i det nedlagte internatet til Rogne videregående skole. Lokalene leier Helse Bergen fra Hordaland fylkeskommune. Helse Bergen har blant annet ansvar for å administrere klinikken, ordne ventelister og sørge for renhold.

Tvinnereim og hans ansatte har ansvar for behandlingen og medisinsk utstyr som trengs til behandlingen.

Rydder opp

Avtalen mellom Helse Bergen og Eurosleep går ut ved årsskiftet.

– Dersom Voss sykehus fremdeles vil kjøpe inn kirurgitjenester til klinikken, vil vi selvsagt lyse det ut. Det vil i så fall skje i regi av Helse Vest, forklarer sykehusdirektør Abrahamsen.

Også fra toppledelsen i Helse Vest er budskapet klart: Forretningsavtalene som sykehusene har med private, skal være ryddige og oversiktlige.