Eit foreldrepar frå Sogn og Fjordane meiner feilbehandling ved sjukehuset i Førde er årsaka til at son deira døydde. Foreldra har no klaga sjukehuset inn for Helsetilsynet.

Dagen før han døydde blei mannen i 30-åra innlagt på Førde sentralsjukehus. Då hadde han pustevanskar, ein raud og hoven legg og stor opphoping av væske i bukhola. Men alt neste dag sende sjukehuset han heim med drosje. På veg inn i huset datt han om på trappa. Gjenoppliving blei starta, og ein ambulanse med hjartestartar prøvde å få liv i mannen i om lag ein halv time.

I følgje NRK Sogn og Fjordane fortel obduksjonsrapporten frå Gades institutt at mannen døydde av ein blodpropp som losna frå leggen og stoppa i lungene. Mannen hadde dessutan betennelse i levra, og dette kan forklare væska i bukhola.

Foreldra meiner sjukehuset burde ha oppdaga både betennelsen og blodproppen. I eit brev til Helsetilsynet opplyser foreldra at mannen hadde vore til behandling på sjukehuset fleire gonger. Det hadde blitt tatt ei rekkje prøver utan at noko gale blei funne. Foreldra skildrar ventetida mellom dei mange undersøkingane som tung, fordi sonen blei dårlegare utan at noko blei gjort. Dei vil ha svar på om den medisinske behandlinga sonen fekk var tilfredsstillande.