Tidlegare i år vikarierte legen i ein kort periode i primærhelsetenesta i Sogn og Fjordane. Opplysningar fylkeslegekontoret har fått tyder på at legen har skrive ut relativt store mengder medikament til eige bruk i forhold til den korte tida han var i fylket.