Tysdag 31. oktober, Munk-bygget i Møllendalsveien.

– Å, ta i. Ein gong til. Og ein til. Professor Petter Bergerud er myndig bas, medan 16 studentar forsiktig løfter, drar og snur eit halvt kronblad frå ryggen over på magen.

Fire ferdigmonterte kronblad ligg alt klare og ventar på frakt til Solheimsviken. Der skal lotuskronblada finna saman i si endelege form.

I snart to veker har studentar frå ulike avdelingar på Kunsthøgskulen i Bergen saga, banka, hamra og skrudd i dei tomme industrihallane i Munk-bygget.

Det er gått med vel ni kilometer granplank til trekonstruksjonen, som har ein diameter på sju meter. Lotusblomen veg, når ballasten er rekna med, seks tonn.

Dei to mastergradstudentane Frode Ljøkjell og Vidar Laksfors studerer dataillustrasjonen av lotusen. Dei har vore med på liknande prosjekt før, og held no overoppsyn med arbeidet saman med Petter Bergerud. Kombinasjonen store visjonar og store dimensjonar er ikkje alltid like lett å foreina. Både studentane og professoren er spente på bære— og balanseevnen til det ferdige verket.

– Vi ønskjer å inspirera til ein meir vågal bruk av tre. Spesialistane seier at det ikkje går. Vi seier at det går, fortel Bergerud.

– Og nokre gonger får vi rett.

Torsdag 2. november, ein kai i Solheimsviken

– Å, stakkar. Kunststudentane stirrer ned i det haustkalde vatnet i Solheimsviken, der professor Petter Bergerud plaskar rundt inne i lotusen.

Etter ei vellukka montering kvelden før reiste lotusblomen seg i all si prakt. Strekte kronblada mot himmelen før han sakte, sakte byrja å hella over.

Det viser seg at flytedunkane under flåten har kollapsa. Luftventilane på toppen av dunkane tolte ikkje trykket, og har byrja å ta inn vatn.

No er kranbil tilkalla, Bergerud er ikledd overlevingsdrakt og studentane assisterer ein ny snuoperasjon. Denne gongen frå kaikanten.

– Det var ein kjempejobb å rigga til lotusen, seier møbelsnikkarstudent Sonia Mendez. Ho og medstudentane er samde om at det er mektig irriterande om prosjektet strandar på ein liten bagatell. Ein teknisk detalj som dei ikkje har hatt herredøme over.

Lotusdyrkarane har leika med tanken om å feira kranselaget om bord i lotusen – helst etter ein spektakulær slepetur inn i Vågen.

Dei lever framleis i håpet. Det tar berre litt lenger tid.

Fredag, 3. november, framleis i Solheimsviken

– Å, no søkk han, har dei trudd meir enn ein gong, gjestene på Kafé Kranen. Dei har god utsikt til lotusarbeidet på hi sida av Solheimsviken, og har følgt oppturane og nedturane med interesse. Studentane er blitt gode kundar i kafeen.

Men lotusen flyt framleis, sjølv om slagsida er markant. No er han i hendene på profesjonelle dykkarar. Lukkast dei med å snu og tetta flytetankane, er signingsferda inn i Vågen redda. Men noko ombordstiging vert det ikkje.

– No er vi optimistar, smiler studentane, ein smule bleike etter intensiv jobbing dei siste døgera. Dei har opplevd lotusen lyssett, medan han speglar seg i nattsvart hav. Eit vakkert syn dei gjerne vil dela med resten av byen.

Når ettermiddagen går over i kveld er det bestilt slepebåt frå Solheimsviken til Vågen. Treblomen er i ferd med å retta seg opp og kalde studenthender har fått varmen i seg i ei anleggsbrakke stilt til disposisjon av vegvesenet. Lotushelga kan begynna..

Bergens Tidende
Bergens Tidende