Roald Fosse har jobbet på BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen siden oppstarten i 1999.

— Jeg har styrt denne grabben i syv år, så her er det full kontroll, sier kontrolloperatør Roald Fosse.

Mindre C02

Han sørger for å blande bosset i «bunkeren» før det skal inn i bossovnen i Rådalen. Her tømmes det nær 300 tonn restavfall i døgnet fra byens innbyggere.

— Målet vårt er å hente ut over 80 prosent av energien i avfallet. I fjor lå vi på rundt 60-70 prosent, sier informasjonssjef Kjersti Kildahl i BIR.

Bossbrenningen produserer strøm og varme til millioner av kroner. Ifølge Kildahl er årets prognoser for bossvarmens omsetningsverdi på 80 millioner kroner.

-Fjernvarme er en veldig miljøvennlig måte å skape energi på. Når det erstatter oljefyrt varme, gir det mindre CO2-utslipp, sier Kildahl.

Røyken fra forbrenningsanlegget blir grundig renset før den slippes ut i atmosfæren.

— Undersøkelser ved tilsvarende anlegg i Oslo viser at utslippene av hydrokarboner og partikler per time er de samme som fra en dieseldrevet lastebil, forteller Kildahl.

Kaster mer

Det varme vannet pumpes ut i fjernvarmenettet og brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg. Vannet går så tilbake til Rådalen for å bli oppvarmet på nytt.

Så langt er fjernvarmenettet kommet til Lars Hilles gate. Både Haukeland universitetssjukehus og Bergen kommune er blant fjernvarmebrukerne.

-Innen 2009 er målet å ha på plass et nytt forbrenningsanlegg med dobbelt så stor kapasitet, sier Kildahl.

— Det haster å få på plass. Bossmengden bare øker. Vi har mer penger. Når vi kjøper mer, så kaster vi mer. Der er det en helt tydelig sammenheng, sier Kildahl.

Bossets gang i Rådalen

  • Bossbilene tømmer bosset inn i bunkeren.
  • Bunkeren blir til enhver tid overvåket av kontrolloperatører som mater ovnen med boss.
  • Bosset brennes i ovnen. Det er ikke lov å brenne bosset under 800 grader.
  • Varmen fra forbrenningen brukes til å lage damp med høyt trykk.
  • Noe av dampen driver turbinen som igjen driver generatoren. Den produserer elektrisk kraft som går ut på nettet.
  • Noe av dampen blir omgjort til fjernvarme og pumpet ut i fjernvarmenettet.
  • Røyken fra bossbrenningen renses ved at røykgassen dusjes. Det fjerner finstøv og tungmetaller. Vannet går til eget vannrenseanlegg.
LEIF GULLSTEIN
LEIF GULLSTEIN
LEIF GULLSTEIN
BIR (ILL)