I bergensområdet er det seks veletablerte hundepensjonat. Dette er etablissementer som har mange stamgjester. Det er fornøyde kunder som år etter år har plassert kjæledeggen(e) på samme pensjonat. Her er hundens trivsel et varemerke. Eierne tilbyr ulike tjenester som daglige spaserturer på skogstier, personlig pleie og omsorg tilpasset den enkelte hund, at hunden får adgang til lek med andre hunder.

Setter ny standard

Nå er det etablert enda et hundepensjonatet i bergensregionen — det syvende i rekken. I morgen åpner Fjellanger Hundeskole et nytt pensjonat på Lysekloster i Os kommune. Dette anlegget setter en ny standard.

Fjellanger Hundeskole er en av landets ledende hundeskoler og samtidig et kompetansesenter i verdensklasse for opplæring av tjenestehunder og spesialhunder. Hundeskolen holder til på Stend, og anlegget for opplæring av spesialhunder ligger i Olavegen på Os.

Nå har Fjellanger bygget et helt nytt og moderne anlegg i Åsen på Lysekloster. Her blir det totalt 47 oppstallingsplasser. Av disse vil mellom 20 og 35 gi plass til pensjonatdriften, mens resten skal brukes til oppstalling av de profesjonelle søkshundene. Hundene får lyse og fine lokaler å bo i og store lufte- og løpegårder å boltre seg i.

Pensjonatgjestene - og eierne deres - vil kunne dra nytte av den spisskompetansen som hundeskolens instruktører er i besittelse av. Det gjelder blant annet å tolke og takle aggressive hunder.

Utvikler bedriften

Rune Fjellanger er utdannet biolog med hovedfag på luktesans hos hund. Han har drevet hundeskolen siden 1988. Med seg har han folk med solid grunnlag i teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med hunder. Tusenvis av hundeeiere har opp gjennom årene fått kunnskaper om hundeatferd og hvordan man skal gå frem for å få en sosialt fungerende hund.

Parallelt med denne undervisningen, har skolen utviklet seg til et kompetansesenter for opplæring av søkshunder og andre spesialhunder. Spesialhunder er trent opp til ulike formål - blant annet å finne narkotika, miner og sprengstoff og muggsopp i hus.

— Hvorfor også hundepensjonat?

— Vi hadde behov for å utvikle bedriften og å øke kapasiteten for utdanning av tjenestehunder, sier Rune Fjellanger til Bergens Tidende. - Treningsanlegget i Olavegen på Os ble for lite. I tillegg vil vi starte eget avl av hunder som skal læres opp til å bli profesjonelle tjenestehunder. Bakgrunnen for det er at det har vist seg vanskelig å få tak i hunder med de egenskapene vi ønsker, sier han.

Skjermet område

— Å finne rette sted for et slikt anlegg, har tatt lang tid. Her på Lysekloster har vi funnet et skjermet område i et nedlagt steinbrudd - langt fra nærmeste bebyggelse. Ikke minst med tanke på hunder som er redde for nyttårsraketter, er vi gunstig lokalisert.

— Du har sagt at dette blir det første hundepensjonatet i Norge som har miljøberikingstiltak for hundene. Hva ligger det i dette

— Forskning har vist at tiltak som positiv omgang med de ansatte, andre hunder, gjenstander, utforskningsobjekter, luktobjekter, beroligende musikk har en positiv effekt på hundenes atferd og velferd. Vi vil unngå at hundene skal kjede seg. De skal få oppleve noe i hverdagen mens de er hos oss, sier han.

Arne Nilsen
Arne Nilsen
Arne Nilsen