Barn lærte det gotiske alfabetet og den gotiske håndskrift på skolen i Norge frem til ca. 1860.

Gotisk skrift

Deretter gikk man over til det latinske alfabetet, som er det samme som vi bruker i håndskrift i dag. Selv om man sluttet med det gotiske alfabetet i skolen rundt midten av 1800-tallet, fortsatte mange å skrive gotisk håndskrift så lenge de levde. Dette betyr at frem til et lite stykke ut på 1900-tallet kan det fremdeles være enkelte rester av den gotiske håndskriften i historiske kilder.

I praksis betyr dette at enten man skal lese gjennom kirkebøker på jakt etter forfedre eller vil lese i gamle tinglyste dokumenter som omhandler eiendom, f.eks. skjøter og utskiftninger, så støter man fort på gotisk skrift.

Varierende skrift

Håndskrift varierer fra person til person, mens noen skriver fint skriver andre slik at det nesten er umulig å forstå hva som står skrevet. Slik er det også med den gotiske håndskriften.

En del kjenner godt til det gotiske trykte alfabetetet, men synes gotisk håndskrift er umulig å forstå. Det er utgitt flere bøker for deg som skal begynne med slektsgransking og/eller gotisk skrift. Det eneste man absolutt må ha for å lære seg gotisk skrift er et gotisk alfabet og en porsjon tålmodighet.

I tillegg er det en stor fordel å få kontrollert at det man tror man leser er riktig. Fortvil ikke om du ikke har et gotisk alfabet og heller ikke kjenner noen som kan kontrollere om det du gjør er rett eller galt – løsningen er nærmere enn du tror. Det kan også legges til at det er lettere for en som allerede kan lese og skrive å lære seg gotisk skrift enn det er for en seks-syv år gammelt barn å lære seg å lese og skrive!

Online-kurs i gotisk

På internett er det hjelp å få for den som vil lære seg gotisk skrift. Historisk institutt ved Universitetet i Bergen og Statsarkivet i Bergen lagde i 1999 et online-kurs i gotisk håndskrift. Det er et opplegg der du selv kan prøve deg frem på å lese et dokument, og kontrollere om du har skrevet av rett eller galt.

Kurset finner du på denne lenken http://www.hist.uib.no/gotisk/

Der kan du se nærmere på det gotiske alfabetet , men det er smart å begynne med å lese veiledningssidene som du finner her.

Når du først er inne på kurset kan du trykke på lenken som viser til kildene. Der kan du velge deg ut et dokument du vil forsøke å skrive av. Hvis vi for eksempel velger å se på sesjonsprotokollen for innrulleringssjefen i Bergen fra 1805-1810 får du opp bildet i eksempel1.

Deretter forsøker vi å skrive inn det vi tror står der i rutene under teksten og trykker på kontroll knappen. Hvis vi har skrevet riktig blir det slik som på bildet i eksempel 2. Er det noe feil kommer det opp et ? for hver bokstav som er feil.

Et gotisk dokument som bilde og avskrift

Bildet øverst viser en festeseddel (husmannskontrakt) fra 1846 på husmannsplassen Erlien på Blindheim. Mons Nielsen Flaktvedt og hans kone fikk da feste denne plassen for deres levetid. Sjekk hva som står i festeseddelen .

Konkurranse i tyding av gotisk skrift

I høst har eldre avdeling i Riksarkivet lyst ut en konkurranse i tyding av gotisk skrift. Hver mandag blir det lagt ut et dokument som man kan forsøke å skrive av. Her finner du konkurransen .

Besvarelsen sendes på e-post til konkurranse@arkivverket.no innen fredag kl. 12 i samme uke. Den første skriftoppgaven finner du her. Premien er en bok i serien "Dokumentene forteller" , enten for Riksarkivet eller et av statsarkivene. Den siste konkurransen i hver måned har en annen premie, boken ” Den glemte skriften. Gotisk håndskrift i Norge” , av Knut Johannessen, Oslo 2007.

Aktuelle lenker:

**Besøk Riksarkivet her

Besøk Statsarkivet i Bergen her**

**Besøk Åsane Historielag her

Her kan du selv prøve deg på å skrive av et dokument fra Åsane**

**(inkludert fasit)

Besøk Historisk institutt, Universitetet i Bergen her

Nyttig hjelpemiddel er Otto Kalkars:**

Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700)

Pål Engesæter
Utlånt fra Åsane historielags fotosamling