— Dette skal bli en billig, liten bane, åpen for alle, lover Erik Berstad, en av initiativtakerne til idéen om en treningsbane i terrenget tett opp til friluftsområdet på Kyrkjetangen.

Avtale med grunneier Rune Bønes er gjort.

Idrettsavdelingen anbefaler prosjektet.

— Et positivt tiltak, sier Tom Knudsen, byråd for miljø- og utvikling og legger til: - Friluftsområdet på Kyrkjetangen er tidvis plaget av tilgrising og søppel. Å få aktivitet i terrenget rundt kan forhindre dette.

Men før krattskogen kan ryddes, må initiativtakerne få gjennom en reguleringsplan for området. Det betyr full runde til både bydel- og bystyret.

Erik Berstad er optimist og håper på åpning i 2004.

Idé fra England

Det var på en englandstur for to år siden at makkerne Erik Berstad og Ove Strand fikk idéen til anlegget på Kyrkjetangen.

Golf-grønnskollingen Berstad fikk prøve køllene på en tilsvarende britisk treningsbane. En bane der nybegynnerne slipper til uten det obligatoriske grønne kortet.

— Jeg vet hvor vi kan legge en slik bane i Bergen, kom det entusiastisk fra Bønes-gutten Erik Berstad.

Siden har kameratene gått noen runder for å sette idéen ut i livet. Selskapet Bergen Golfsenter AS, som driver et innendørs treningssenter på Midttun ble koblet på. Prosjektet ble døpt «Bønes Golfklubb».

Men golffrelst ble Berstad ikke.

— Jeg er ingen fantast, heller en sinker, medgir han lattermildt.

Øvingsfelt og seks hull

På Kyrkjetangen er planen å opparbeide et øvingsfelt, en såkalt driving range på golfer-språket. På de 40 målene som anlegget omfatter, er det i tillegg plass til en liten seks hulls bane.

Til sammenlikning dekker golfbanen på Meland 600 mål.

Banen skal være åpen for alle, men planen er å få den godkjent slik at spillere her kan ta oppspill til grønt kort.

— Er det virkelig bruk for flere golf-baner i Bergen?

— Dette anlegget skal ikke konkurrere med Meland, Åsane eller Fana. Dette blir et supplement, sier Reidar Frønsdal fra Bergen Golfsenter.

- Styrker gårdsdriften

Etableringen av Bønes Golfklubb på Kyrkjetangen er underlig nok med på å sikre at grunneier Rune Bønes kan gjøre gårdsbruket på Bønes til heltidsjobb.

Bønes forklarer det med at området i dag ligger som krattskog. Å leie det ut til golferne gir gården økte inntekter.

Bønes satser ellers på gårdsmatproduksjon og salg av egne produkter.

— Å leie ut denne jorden gir et positivt bidrag til økonomien på gården. Pluss at mer folk i området er bra for gårdsutsalget, sier Bønes til Bergens Tidende.

Åpne strandområdet

Golfområdet er i dag avsatt til natur- og friluftsområde. Men krattskog og bratte svaberg gjør at det ligger ubrukt, mens Kyrkjetangen et steinkast unna ser ut som et fuglefjell.

Overfor golfentusiastene har planavdelingen stilt krav om at strandsonen nedenfor golfanlegget skal gjøres tilgjengelig for publikum.

Det betyr flere svaberg å vagle seg på når solen skinner.

Golferne må da trekke seg lenger opp i terrenget. Til gjengjeld vil de få legge beslag på noe offentlig grunn, forteller Reidar Frønsdal. - En avtale til beste for alle parter, mener Erik Berstad.