Grunneierne Nic og Bjørn Smestad mener sikkerheten ble for dårlig ivaretatt i forbindelse med planleggingen og etableringen av Fana Golfklubb.

BT har tidligere fortalt om andre naboer som føler seg utrygge etter å ha fått hundrevis av golfballer inn i hagen.

Golfbanen ligger kloss inntil en atkomstvei, der både mennesker og biler risikerer å bli truffet. Et uthus like ved veien med flere huller i taket, er ifølge grunneierne det synlige beviset på golfballene sitt skadeverk.

– I sesongen kommer det golfballer i hytt og vær, sier Bjørn Smestad.

Han og broren har aldri ønsket golfbanen velkommen, men ble tvunget til å leie ut areal. Nå er konflikten ytterligere skjerpet fordi grunneierne ønsker å bygge terrasseboliger i området, mens golfklubben går imot.

Krever hull flyttet

Golfklubbens begrunnelse er at de foreslåtte boligene vil ligge for nær banen. Grunneierne mener på sin side at plasseringen av golfbanen aldri skulle vært godkjent av sikkerhetsmessige grunner.

– Skal sikkerheten bli god nok må hullet flyttes langt tilbake, mener Smestad. De forlanger større buffersoner mot naboene.

Til forslaget om reguleringsplan for terrasseboliger, uttalte Trygve Tønjum, tidligere formann og anleggsansvarlig i Fana Golfklubb, at de foreslåtte nærmeste boligene er plassert 30 meter fra midtlinjen på banen. En tilstrekkelig sikkerhetssone er på 60 meter.

– Når Tønjum selv konkluderer med at sikkerheten ikke er god nok for boligene, vil den følgelig heller ikke være tilstrekkelig med hensyn til veien som ligger mye nærmere, mener grunneierne.

Morten Menes, daglig leder i Fana Golfklubb, grunngir klubbens negative uttalelse til utbyggingen slik:

– Golf er et meget mentalt spill, og terrasser med mennesker vil virke forstyrrende på spillerne.

For kort avstand

Sikkerhetsproblematikken var kjent helt fra starten. Golfbanearkitekt Marcus Blackburn sa nei til å prosjektere 18-gulls golfbane i Fana. Begrunnelsen var at området var for lite, med store sjanser for at baller kunne treffe mennesker og hus ved feilslag.

Siden 2005 har Smestad-brødrene sendt en rekke brev til kommunen der de etterspør dokumentasjon på at sikkerheten ble ivaretatt, uten å få svar. Først i juni 2006 gjennomførte Helsevernetaten en befaring.

Her konkluderes det med at sikkerhetssonene er i strid med anbefalingene fra Norges Golfforbund.

NGF anbefaler at midtlinjen for landingsområdet for golfballer må ligge minst 60 meter fra veien. Fana Golfklubb opererer med en avstand som er betraktelig mindre, bare 15 meter ifølge grunneierne.

Helsevernetaten ba derfor Fana Golfklubb iverksette tiltak for å bedre sikkerheten.

Jordvoll og nett

Golfklubben har foreslått å bygge jordvoller, i tillegg til å sette opp sikkerhetsnett.

– Et tussete forslag, mener Nic Smestad.

Han frykter en jordvoll bare vil gjøre veien mer utrygg, ved at spillerne ikke lenger kan se hva eller hvem som ferdes. I dag er praksisen at spillerne stopper spillet når de ser personer og biler på veien.

Grunneierne er svært kritisk til kommunens håndtering av saken.

– Golfklubben har fått gjøre akkurat som den vil.

Amundsen, Paul S.