Dermed kan det se ut til at Fana Golfklubb får det som den vil, med god hjelp fra Bergen kommune. Ekspropriasjonsvedtaket i Bergen kommune har nå fått namsrettens støtte, og namsmannen sørger for at arbeidene kan starte før saken er endelig behandlet i rettsapparatet.

Sveinung Sæverud, sønnen til den avdøde komponisten Harald Sæverud, har imidlertid ikke gitt opp. Advokatene Janneche Lindtner og Bjørn Cato Rosenberg i firmaet Access Advokatene jobber for Sæverud, og mener de har helt nye opplysninger i saken.

— Vi mener både Bergen kommune og fylkeskonservatoren i Hordaland overså bakgrunnen for fredningsvedtaket i 1997 da de begge gikk inn for ekspropriasjon. Fredningsvedaket ble nemlig fattet for å unngå at Siljustøl ble delt i to med en vei tvers over eiendommen, sier advokat Janneche Lindtner til Bergens Tidende.

— Dette faktum er heller ikke blitt tilstrekkelig vurdert av Bergen namsrett, sier hun.

— Vi ber derfor namsmannen og Bergen kommune med å avvente byggearbeidene til Gulating lagmannsrett har tatt stilling til våre anførsler, sier hun.

— Hvis ikke kan denne saken bli meget kostbar for Bergen kommune, og skape store, unødvendige ødeleggelser på Siljustøl, sier Lindtner til BT.

— Kommunen gjør jo ikke noe galt, etter kjennelsen i namsretten, hvis arbeidene med veien starter onsdag. Men får vi medhold i at fredningsvedtaket egentlig ble gjort for å unngå vei, ja da må en eventuell vei fjernes igjen, mener advokaten.

— Vi har stor tro på å vinne frem. Etter vårt skjønn er nemlig en veiutbygging et klart brudd på kulturminneloven. Og den loven rager over ekspropriasjonsloven, sier Lindtner, som også mener en uttalelse fra Miljøverndepartementet støtter Sveinung Sæveruds syn.

— Derfor er det veldig rart at bakgrunnen for fredningsvedtaket ikke er blitt skikkelig belyst i denne prosessen, sier hun.

Lindtner har fått signaler om at Gulating lagmannsrett kan behandle saken ganske snart, men neppe før onsdag.

— Derfor anmoder vi på det sterkeste at man venter med å lage grusveien. Og bruker sunn fornuft, sier hun.