• Det er ikkje akseptabelt at HSD tar kundegrunnlaget bort frå snøggbåten «Snarveien». Det sa Stein Inge Ryssdal (H) då samferdsleutvalet i går diskuterte konkurransen om dei kollektivreisande mellom Askøy og Bergen.

Men det likevel langt frå sikkert at fylkeskommunen kan gripa inn i den konkurransen som pågår mellom snøggbåten «Snarveien» og HSD sine bussar.

Samferdsleutvalet vedtok i går likevel eit framlegg frå Torild Vebenstad, Ap, om å få ei sak frå samferdslesjefen. Utvalet vil ha utgreidd kva fylgjer det kan få for «Snarveien» at HSD har sett inn fire ekstra bussar over Askøybrua til Bergen om morgonen, og to ekstrabussar heim att om ettermiddagen.

Både og

Rolf Rosenlund frå samferdsleavdelinga gjorde det klårt overfor utvalet at dei gjeldande kvalitetsavtalane gjev HSD Buss lov til å «marknadstilpassa» rutetilbodet.

— Det betyr at selskapet fritt kan sjå seg om og setja opp nye ruter der dei finn at det er marknad for det. Men på den andre sida er det og slik at dersom dei set opp ruter som vi absolutt ikkje vil ha, så kan vi ta det opp med HSD, sa Rolf Rosenlund.

Men om fylkeskommunen dermed kan påleggja HSD å kutta ut «kvartersbussane» mellom Askøy og Bergen, er stadig vekk uvisst.

Rosenlund sa og til utvalet at det er klåre grenser for kva spelerom selskapet BNR har for tilpassing om passasjergrunnlaget skulle verta dårlegare enn det er no.

To turar pr. time

— Båten er pålagt å køyra to turar pr. time i kvar retning mellom klokka 6 og klokka 18 måndag til fredag, og frå klokka 8,30 til 15,30 laurdag. Det står BNR fritt å auka rutetilbodet ut over dette, med til dømes turar om sundagane. Men dei har ikkje lov til å skjera ned på rutetilbodet. Det er det berre oppdragsgjevaren, fylkeskommunen, som kan, seier Rolf Rosenlund til Bergens Tidende.

Han legg til at BNR gjennom avtalen er pålagt å nytta ein båt med minst 180 passasjerplassar.