Nye beregninger av kostnadene for Ringveg vest viser at strekningen Flyplassvegen-Sandeid, som er satt opp i 1. del av Bergensprogrammet, vil koste bortimot 1,4 milliarder kroner. Dette er et kraftig prishopp i forhold til oppstillingen som er presentert i Stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet fra juni 2002. Der var prisen satt til 1,025 milliarder kroner.

Regionvegsjef Ole Chr. Torpp antydet i gårsdagens BT-oppslag om saken at delstrekningen Flyplassvegen-Dolvik kunne bli utsatt til Bergensprogrammets 2. del. Da ville man spare 500 millioner kroner. 2. del løper fra 2012 til 2021.

— Jeg synes ikke dette er uakseptabelt. Vi får ta tæring etter næring. Det viktigste er å komme i gang, og da må vi få bygget strekningen Dolvik-Sandeid, med tunnelen under Søreide, sier Monica Mæland.

Vi må stå sammen

Hans Edvard Seim, også fra Høyre, er mindre forsonlig.

— Det er katastrofalt når prisen på Ringveg vest ser ut til å stige med 400 millioner kroner. Hvordan skal vi forholde oss til prosjekter når vi ikke kan stole på de tallene som legges frem? Og bybanen til Nesttun? Hva vil den koste? Vil den stoppe på 1,2 milliarder? Kan de på bybanekontoret regne bedre enn de i veivesenet?

— Nei, dette må vi ikke gi oss på. Nå gjelder det å stå sammen overfor Stortinget og redde Bergensprogrammet. Og da mener jeg hele pakken, også bybanen.

Også Monica Mæland er innstilt på det.

— Selvsagt må vi arbeide for å få mest mulig til hele Bergensprogrammet. Og så får vi ta valgets kval og se hvordan vi kan bygge ut etappevis dersom vi blir nødt til det. Jeg er redd det ligger mange ubehagelige overraskelser og venter på oss, sier Mæland.

Ikke rør miljøpengene

Arbeiderpartiets Arne Jakobsen minner om at det var politikerne i Bergen som valgte den dyreste av alle mulige løsninger for Ringveg vest.

— Men nå synes jeg ikke vi skal vingle, men holde fast på Ringveg vest fra Flyplassvegen-til Sandeid, slik det står i Bergensprogrammet. Vi må gjøre det klart for sentrale styresmakter at bunnen er i ferd med å falle ut av Bergensprogrammet. Når valget er over, må alle parter sette seg ned og drøfte de signalene som er kommet fra sentralt hold om de økonomiske rammene, og så må vi stå sammen om kravene, sier Arne Jakobsen.

SVs Tom Skauge finner det i denne forbindelse betimelig å minne om at Stortinget ikke tillater overføring av penger fra gang- og sykkelveier og andre miljøtiltak til de store prosjektene. Dette prinsippet ligger nedfelt i innstillingen om bompengefinansiering av Bergensprogrammet som Stortinget vedtok før jul 2002. Det var saksordfører Heidi Sørensen, SV, som sørget for at dette ble slått fast.