— Dersom vi overhodet ikke skulle bygget på tomter der det er en viss fare for skred, så ville det fått store konsekvenser i Norge, sier fylkesgeolog Einar Anda.

Les også: Her kan det rase i Bergen

Liten risiko er akseptabel

Han påpeker at regelverket godtar utbygging på tomter med marginal skredfare.

Les også: Vi sikret slik vi skulle

Se video: Bergensgeolog mener området ikke var sikret— Man aksepterer at boliger kan bli rammet av skred fra tid til annen. Etter regelverket går grensen ved én skredhendelse per tomt per 1000. år. Andre får vurdere om en slik risiko er akseptabel, sier Anda.

Han har undersøkt rasstedet i Ålesund, og regner med at ca 3.000 kubikkmeter stein - eller 7.000-8.000 tonn - har rast ut.

Ikke nye, store ras

De store massene kan gjøre oppryddingarbeidet vanskelig.

— Jeg tror ikke det kommer til å gå nye, store ras nå. Men det krever årvåkenhet når man skal inn med tunge maskiner for å rydde opp i massene. Vi vet ennå ikke om steinene ligger stabilt, eller om de hviler inntil bygningen, sier Anda.

Boltene som skulle sikre fjellveggen, har ikke hatt noen betydning på grunn av det store området som har rast ut. Masser ti meter innover i fjellet har løsnet, mens boltene er festet mye lenger ute i fjellsiden.

Se video: Det brenner ennå i Ålesund Les også: — Så ut som et bombenedslag

Les også: - Raste ned en hel etasje

Ekornesvåg, Ove
Johannessen, Sara