BT skrev i går om en kvalifisert lærer som ikke fikk jobb hos NLA fordi ektefellen har vært gift før. Det hjalp ikke at vedkommende ikke skulle undervise i teologi eller kirkefag. Kravene til samliv ved institusjonen er dermed langt strengere enn regelverket til Den norske kirke.

— I utgangspunktet er det ikke diskvalifiserende hvis en prest har vært gift før, eller ektefellen har et ekteskap bak seg, sier biskop i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther.

Biskopen skiller også mellom vigslede stillinger og administrative ansatte.

— For kontoransatte, for eksempel, vil ikke slike spørsmål bli stilt, sier Hagesæther.

- Sier nei til samboere

Heller ikke frikirkene setter slike krav sine pastorer.

— Vi har ingen absolutte krav til at våre pastorer ikke kan ha vært gift før. Jeg tror ikke vi engang har diskutert gjengifte hos partnere, antakelig fordi det ikke har vært noen aktuell problemstilling, sier Terje Solberg i Den Evangelisk Lutherske Kirke. Hos dem går grensen ved samboerskap.

— Samboerskap likestilles ikke med ekteskap hos oss. Men hvis ekteskapet til en pastor ryker, vil det ikke få noen automatiske konsekvenser for vedkommende. Vi vil nok ta en samtale, men det er ikke diskvalifiserende i seg selv, sier Solberg. Han legger til at han ikke kjenner den aktuelle saken, og derfor uttaler seg på generelt grunnlag. Og han mener også at private institusjoner må ha anledning til selv å sette sitt regelverk.

- Fundamentalistisk

I LO har saken vakt harme.

— Vi synes saken er horribel. Den viser en menneskefiendtlig holdning. Nå ansetter kirken kvinnelige og homofile prester. Den positive utviklingen bør Norsk Lærerakademi ta til seg. Praksisen deres er fundamentalistisk, og overhodet ikke i tråd med det vi står for, sier informasjonsrådgiver i LO, Martin Steen.

Biskop Hagesæther mener det kan stilles andre krav til private institusjoner.

— Jeg mener en privat institusjon må ha rett til å ha et regelverk. Det er nettopp derfor de har en frittstående organisasjonskultur. NLA henvender seg til et mindre segment i kirkefolket, og har rett til å velge sine ansatte i tråd med det segmentet, sier Hagesæther.

ANDRE REGLER: - Fraskilte prester diskvalifiseres ikke hos oss, sier biskop Ole D. Hagesæther. <br/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE.
Foto: Arne Nilsen