— Dette er en av de aller, aller viktigste sakene for oss, og spesielt for Vestlandet. Dette er like alvorlig for oss, som Lofoten var for SV, sier stortingsrepresentant for Hordaland, Kjersti Toppe.

- Skal ha akutt og føde

Senterpartiets landsmøte på Hell i Trøndelag, vedtok i dag en uttalelse om lokalsykehusene. Den sier blant annet at «Etablering av lokalmedisinske sentre skal ikke erstatte dagens lokalsykehus». De vedtok også at «Lokalsykehusene skal sikres god breddekompetanse og som hovedregel ha følgende funksjoner på 24 timers basis, 7 dager i uka: Indremedisin, kirurgi, anestesi og støttefunksjoner innen røntgen og laboratorietjenester, samt et føde- og barseltilbud».

Dermed står Sp langt fra Aps linje om å gjøre om flere lokalsykehus til lokalmedisinske sentre uten akutt- og fødeberedskap.

— Vår angst er at lokalsykehus langsomt skal utvikle seg til distriktsmedisinske senter. Det er ikke noe galt med distriktsmedisinske senter, det er veldig bra der det ikke er noe lokalsykehus, men det kan ikke erstatte et lokalsykehus, sa Olov Grøtting fra Hedmark Sp.

— Fredet

Spørsmålet om lokalsykehusene skal avgjøres før påske, i forbindelse med at Nasjonal Helse og Omsorgsplan skal avgjøres. Sps partileder Liv Signe Navarsete er ikke klar til å fire på kravene

— Mener du at Soria Moria-erklæringen freder lokalsykehusene?

— Ja, det står at ingen lokalsykehus skal legges ned. Når jeg snakker om lokalsykehus, så mener jeg sykehus med akuttjeneste og aller helst fødetilbud, selv om det finnes lokalsykehus som ikke har fødetilbud også, sier Navarsete.

— Kan dere leve med å bygge ned fødetilbudet ved sykehusene i Nordfjordeid, Odda eller Lærdal?

— Det er fryktelig vanskelig for Sp å være med på det, fordi vi er på lag med folk i lokalsamfunnet og de ønsker ikke å miste tilbudet de har i dag, sier Navarsete.

- Neglisjert

Kjersti Toppe mener føde- og barselomsorgen generelt blir neglisjert.

— Når mannlige professorer i Oslo uttaler at transportfødsler er uprolematiske, sier jeg: Forklar det til en høygravid kvinne med to timers reisevei til et fødetilbud, der følgetjenesten er manglende utbygd. Om slike professoruttalelser kommer jeg på følgende sitat i fra moren min: Det hjelper ikke å være intelligent, dersom en ikke er riktig klok, sa Toppe til landsmøtet.

- Lite å spare

Hun sier at slike uttalelser ikke hadde forekommet på noe annet medisinsk område.

— Hvis menn hadde født, hadde ikke dette skjedd på samme måte. Du gambler ikke med en fødsel, sier Toppe.

For Sp er det tre punkter er viktige i forhold til lokalsykehusene: Kvalitet, nærhet og økonomi.

— Vi kan ikke sette helseforetakene i en skvis der de foreslår vanskelige tiltak for å komme i økonomisk balanse, uten at vi også er villige til å se på hvordan økonomien er, sier Navarsete.

Kjersti Toppe tror det er lite penger å spare på å legge ned fødeavdelinger eller lokalsykehus.

— Jeg stiller store spørsmålstegn ved hva de sparer på å gjøre det de gjør i Sogn og Fjordane. Såvidt jeg kjenner til har ikke Helse Vest regnet på hva ekstra følgetjeneste for fødende eller mer bruk av luftambulanse vil koste. De 250 som føder på Nordfjordeid for eksempel, forsvinner heller ikke. De må legges inn et annet sted, sier Toppe.

Diskuter saken under:

NEGLISJERT: Kjersti Toppe mener føde- og barselomsorgen generelt blir neglisjert.