GUNNAR WIEDERSTRØM

— Eide kan ikke frita Venstre for ansvar. Partiet er med i den styrende koalisjonen på fylkestinget og har medansvar for kollektivsatsingen. Dessuten er det ikke riktig at Arbeiderpartiet stemte mot at Bergen skal ha styring med egne kollektivmidler. Vi tok initiativet til det vedtaket, sier Arne Jakobsen.Han vedgår at det settes av for lite penger til Bergen, men sier det er langt mer enn syv prosent av fylkets bevilgninger til kollektivstøtte som havner i Bergen.

— Fylkeskommunen blir fremstilt som skurk nr. 1 ved at det ikke satses nok på Bergen. Det er mulig at Eide mener vi er skurker. Gjør hun det, mener hun samtidig at kollektivtilbudet i distriktene skal legges ned til fordel for Bergen. Det må gjerne Venstre si og mene, men det mener ikke Senterpartiet, sier Rune Skjælaaen, som er leder for samferdselskomiteen på fylkestinget.- Vi har et minimumstilbud i distriktene. Hun snakker mot bedre vitende dersom hun tror at det kan flyttes penger fra distriktene til Bergen kommune.