Den nye kraftledningen kan komme til å gå gjennom store deler av Øygarden, Radøy, Austrheim og nordre del av Lindås kommune (se grafikk). NVE har nemlig pålagt BKK å utrede et traséforslag i tillegg til de to opprinnelige — luftalternativet.

Dette faller ikke i god jord hos ordførerne.

— Kraftledningen skal gå under jorden, alt annet er uaktuelt. Vi vil ikke ha de stygge linjene i landskapet vårt, sier ordfører i Austrheim kommune, Ole Lysø.

81 høyspentmaster

Det skal mye til for at kraftledninger med spenning på over 300 kV legges under jorden, ifølge seksjonssjef for nettkonsesjon i NVE, Tormod Eggan. Kun i tilfeller hvor man må ta helt spesielle miljøhensyn velges kabling foran luftledninger. Prisen spiller også en rolle.

— Regningen kan bli åtte til ti ganger så stor med kabler fremfor luftledninger. De kostnadene må vurderes opp mot nytten for miljøet, sier han.

Høyspentmastene som skal bære kraftledningene er 25-30 meter høye, forteller Eggan. Med tre slike master pr. kilometer, innebærer det 81 høyspentmaster på strekningen Mongstad-Kollsnes dersom alternativet hvor luftledninger dominerer blir valgt.

— En eventuell ny kraftledning vil slutte seg til de 20.000 kilometerne med strømnett som allerede er i BKK-området. Nye kraftforbindelser er en del av det vi må vurdere for fortsatt å ha et godt og sikkert strømnett, sier informasjonssjef i BKK, Juliet Balgobin.

I tillegg til nye kabler og ledninger skal det bygges transformatorstasjoner i hver av endestasjonene og der hvor kabel går over til luftledning.

Ønsker ikke luftledninger

— Radøy ligger veldig lavt i landet, og Austrheim ligger enda lavere. Hvis vi begynner å få master på 25-30 meter inn i landskapet her vil det vises over alt. Vi kan ikke gjemme det bak noen åskam, sier Ole Lysø i Austrheim kommune.

Han får støtte fra ordføreren i Radøy kommune, Olav Steinar Namtvedt. Han vil at kraftledningen skal følge den planlagte riksveien mellom Soltveit til Manger i Radøy, og det under jorden.

Øygarden kommune har gått bortimot klar av traséplanene til BKK frem til nå. Nå må imidlertid ordfører Olav Martin Vik belage seg på at det kan komme høyspentmaster også på hans territorium.

— Det er kraftledninger mange steder, det må vi bare akseptere, men her er det snakk om veldig store master og lange strekninger. Det er ikke akseptabelt, sier han.

Lettere å reparere feil

Med luftalternativet begrenser kraftkabelen under jord seg til omtrent 200 meter gjennom Kuvågen i Radøy.

— Der er det så tett bebyggelse at det ikke vil være mulig å sette opp høyspentmaster, sier Solveig Renslo, prosjektleder i BKK Nett.

Hun forstår godt at folk i nærmiljøet har meninger om luftledningene, men vil ikke svartmale situasjonen. Det er flere ting som er positivt, mener hun:

  • Det er langt rimeligere for samfunnet å bygge luftledninger enn kabler.
  • Installasjonene kan fjernes uten store spor i landskapet hvis de skulle bli overflødig.
  • Skjer det en feil, er det mye enklere å finne feilen og reparere på luftledninger.

Til høsten skal BKK være klar med en grundig konsekvensutredning av de tre alternative traseene.