• Det var meningen å styrke helsetjenesten i skolen, ikke rasere den.

Det sier Liv Røssland, Frps gruppeleder, etter gårsdagens nyhet om at Fyllingsdalen mister en helsesøsterstilling og må skjære ned på flere tilbud til barn og ungdom i bydelen.

Avtalebrudd

— Dette er avtalebrudd og stikk i strid med bystyrets målsetting for utbyggingen av skolehelsetjenesten, sier Røssland. Hun er også leder av bystyrets komité for helse- og sosialsaker.

Planen som bystyret har vedtatt, går ut på å styrke tjenesten med ti nye helsesøsterstillinger.

Feil å fjerne stillinger

— Å fjerne en stilling i en bydel med den begrunnelse at ressursene trenges andre steder, er helt uakseptabelt. Fyllingsdalen er riktignok en bydel der barnetallet ikke øker i samme takt som i andre bydeler, men det betyr jo ikke at det er fritt frem for å rive beina under det tilbudet som allerede eksisterer. Å legge ned stillinger har aldri vært noe tema, sier Røssland.

40 000 elever

Bystyret vedtok i fjor vår enstemmig å opprette de ti nye stillingene i forbindelse med behandling av «Melding om skolehelsetjenesten». Før den tid hadde skolehelsetjenesten 29 helsesøsterårsverk i skolen. Elever på grunnskoler og videregående skoler i Bergen får gjennomsnittlig en drøy time hos lege og helsesøster pr. skoleår. Skolehelsetjenesten i Bergen har ansvar for mer enn 40 000 elever. Alle elever skal ha tilbud om helseundersøkelser tre ganger i grunnskolen og en gang på videregående.