• Det kan synes som oppvekstbyråden ikke klarer å se at ernæring er helt grunnleggende for læring. Undersøkelser underbygger dette, påpeker Sps Kjersti Toppe.

Hun mener skolen må skjermes for ytterligere kutt.

— Problemet er at Bergen ikke prioriterer skolen. Eiendomsskatten kan økes med 10 millioner, så slipper byrådet å tenke mer på dette. Det er et forslag som vil skapt minst rabalder, sier Toppe.

— Byrådet kan ikke gjøre dette mot bergenselevene, de kan ikke tape mer i forhold til resten av landet nå. Byrådet må bite i det sure eplet, gjøre en omprioritering og finne ti millioner til oppvekstbyråd Moltu, sier Oddny Miljeteig, SV.