Som BT skrev lørdag, har Vegdirektoratet nå offisielt avslått Bergen kommune sin søknad om å fjerne piggdekkavgiften.

Kommunen har tre uker på seg på å klage vedtaket inn for Samferdselsdepartementet. Men byrådsleder Monica Mæland har mye kortere frist hvis kommunen skal rekke å få gjort det praktiske før en ny piggdekksesong starter 1. november. Det nekter hun å ta hensyn til.

Provosert Mæland

– Nei, her er det mye viktigere, prinsipielle spørsmål som må avklares. Vi vil drøfte denne saken i byrådet neste uke, men jeg antar at vi vil påklage avgjørelsen, sier hun.

Mæland er provosert over at direktoratet overkjører bystyrevedtaket om å fjerne avgiften, og har tro på at en klage vil få medhold.

– Jeg synes det er noe spesielt hvis et departement ledet av Senterpartiet ikke overlater avgjørelsen til lokalpolitikerne. I så fall er denne saken en advarsel til andre byer. Hvis de mener det er hensiktsmessig med piggdekkavgift en sesong, risikerer de at departementet nekter de å ta en avgjørelse neste sesong, sier hun.

Har bestilt oblater

I mellomtiden sitter Bjørg Hatlem, direktør i Bergen Parkering, og venter på en avklaring. Det er de som får ansvaret for den praktiske gjennomføringen av avgiften. Hatlem sier at de helst burde fått endelig beskjed neste uke hvis de skal rekke å bli klar til 1. november i år.

– Vi fikk bare en måned eller to på oss i fjor også, og det var enormt mye arbeid. I år er det litt enklere, fordi vi har dataprogrammer og utstyr på plass, forteller hun.

Automatene som i fjor ble satt opp langs innfartsveiene er demontert. Men Bergen Parkering står klar til å skru opp igjen automatene.

– Og vi har allerede lagt inn en forhåndsbestilling på piggdekkoblater. Det måtte vi gjøre for å være med når Oslo og Trondheim bestilte sine, forteller Hatlem.

Vil utsette innføringen

Monica Mæland mener Bergen i så fall må få utsatt fristen for å innføre avgiften.

– Jeg synes ikke vi skal henge oss opp i en dato. Det er departementet som har brukt langt tid på å svare på vår søknad. Da kan ikke vi ta ansvar for disse fristene. Det er riktig å utfordre departementet. Da får vi heller be om utsatt frist dersom klagen vår ikke tas hensyn til, sier hun.

Samferdselsdepartementet vil ikke uttale seg om saken, siden departementet er ankeorgan. Fredag sa politisk rådgiver Erik Lahnstein følgende:

– Vi håper det kommer en konklusjon på denne saken snart. Det er ikke lenge til man bør begynne å forberede innføring av piggdekkavgift igjen.

Begrunnelsen fra Vegdirektoratet for å avslå søknaden er at det er i strid med kravene i Forurensningsforskriften for lokal luftkvalitet. Trafikkdirektør Ole Christian Torpp mener erfaringene fra Oslo viser at andelen som kjører med piggdekk øker så snart man fjerner avgiften. Samtidig ligger Bergen helt på grensen eller litt over når det gjelder antall dager med svevestøv over det tillatte.

PIGGDEKKFJELL: 10.000 bergensere pigget av i fjor, og de brukte piggdekkene ble lagret på hemmelig sted i bergensregionen før de ble sendt til Østlandet for gjenvinning. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE