– I min innstilling til Statsadvokaten vil jeg anbefale at dommen ankes, sier politiadvokat Arne Fjellstad i Hordaland politidistrikt.

22. april ble en Tide-sjåfør frifunnet for uaktsomt drap, etter en dødsulykke i Natlandsveien i mai i fjor. En kvinne på 77 år var i ferd med å krysse et fotgjengerfelt, da hun ble truffet av bussen og døde momentant.

Sjåføren ble dømt for uaktsom kjøring etter veitrafikkloven, men ikke for det mest alvorlige tiltalepunktet om uaktsomt drap, straffelovens § 239 (se fakteramme).

– Det synes som om retten har lagt til grunn en for lav aktsomhetsplikt, sier Fjellstad, som førte saken for politiet i retten.

– Vitner fortalte at kvinnen kom raskt ut i veien. Men sjåføren så henne ikke i det hele tatt. I en situasjon der det var lyst, oversiktlig og tørt føre, mener jeg påkjørselen kvalifiserer til dom for uaktsomt drap, sier politiadvokaten.

Sjåføren i 40-årene fikk 30 dagers betinget fengsel og mistet førerkortet i to år. Aktor krevde 45 dagers ubetinget fengsel.

Nå blir det opp til Statsadvokaten å avgjøre om påtalemakten skal anke. Lagmannsretten tar også selvstendig stilling til om den vil behandle saken på nytt.

Leif Gullstein
GORDON ANDERSEN