Avtalen, som ikke er signert av kvinnen, gjelder maling av huset for 100.000 kroner pluss moms, leie av stillas, rengjøring, skraping, diverse tømrerarbeid og murerarbeid, samt rydding i hage. Avtalt pris var ifølge ham 254.000 kroner.

Krogsæther viser i sitt svar at fakturaens pålydende er lavere enn tilbudet.

Når det gjelder den andre fakturaen avskriver Krogsæther posten som gjelder leie av fire containere. Han avskriver og reparasjonen av altanen og vedgår etter en ny gjennomgang av fakturaen at det ikke ble satt opp noe gjerde på altanen. Dette forklarer han med den tvisten som hadde oppstått omkring regningen, som førte til at dette arbeidet ikke ble utført. Samlet avslag blir dermed 42.000 kroner.

Krogsæther skriver at det er gjort et omfattende arbeid på taket. Samtlige takrenner er gjennomgått. En tømrer har målt hele huset for råte. Huset skal ha vært i svært dårlig forfatning og krevde særlig rengjøring før denne råtekontrollen ble utført.

Fordi eiendommen var i svært dårlig forfatning kan det ha vært vanskelig for kvinnen å oppfatte hva som ble gjort og hvilket arbeid som lå innenfor den opprinnelige avtalen.

Når det gjelder taksten, mener Krogsæther denne er satt altfor lavt. Taksten er utført på bakgrunn av en besiktigelse gjort i ettertid. Det er vanskelig å vurdere omfanget av et arbeid når dette gjøre i ettertid. Det er heller ikke angitt et nærmere grunnlag for de anslag som er gjort, det gjelder også hvilke prisenheter som er benyttet med hensyn til timebruk osv. Krogsæther mener at taksten derfor ikke kan legges til grunn.

Bergens Tidende forsøkt i går kveld å få Krogsæther i tale, men han ønsket ikke å svare på spørsmål fra oss. Krogsæthers advokat Asgeir Thomassen sier vedtaket i utvalget er anket til tingretten.